Hvad så i morgen?

Så er det store arbejde med udarbejdelsen af en ny skolestruktur endelig overstået - mener nogle. I hvert fald mener mange, at der nu vil være "fred" på området de næste fire år.

Bortset fra enkelte beklagelser over det endelige resultat. Der har ikke været ønsker om tilbagevending til "den bette klasse" og "den store klasse", men nok noget der lignede. Heller ikke den tørvefyrede kakkelovn er kommet på tale. Nu kommer så det aktuelle spørgsmål: Hvornår skal vi tilbyde kinesisk i 7. klasserne? Hvornår skal vi centrere undervisningen i 7-8-9-10 klasser m.v.? Der hersker en vis enighed om 10. klasse i Fjerritslev og Aabybro. Men nu er det, som om der er dømt "hjørnespark". Kampen er ikke fløjtet af, men der er heller ikke gang i den lige nu. Jeg har i årevis talt for en "Campus" i Aabybro. En campus er et amerikansk udtryk for et område, f. eks. et universitetsområde. I nogle lande er det et indhegnet område. Se på Aalborg Universitet. Det var tænkt som en bygning uden for byen. I dag kan du finde afdelinger spredt rundt om i byen - ja, helt nede i Esbjerg. En sådan spredning kan ikke være hensigtsmæssig og slet ikke en rationel udnyttelse af resurserne. Jeg har ikke drømme om at skabe et Aabybro Universitet. Men et område, f.eks. omkring det nuværende idrætsområde. (Området er plaget af lugtgener, men efter planerne er lugten om 4 år væk og slammet pumpet til Pandrup, de har faciliteter til at behandle det.) Lad os se fremtiden i møde. Jeg forestiller mig et område, der set fra luften ligner en blomst med 5-8 kronblade. Hvert blad indeholder et undervisningsafsnit: 10. klasse, AMU-center, teknisk skole, Værelsesfløj, Svømmehal, Idrætsskole, Kantine o.s.v. Vi bestemmer selv hvor mange "kronblade" dvs. hvor mange fagskoler, der skal bygges. Men de bygges ad åre, og som noget meget vigtigt opføres der fællesrum/auditorier, dels for at kunne skabe grupper på tværs af fag/områder den unge har valgt, der skal være obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik. Eleverne ventes først og fremmest fra Jammerbugt Kommune, men der er et meget større, naturligt opland. Vi skal blot have den kollektive trafik lagt om, så der bliver mulighed for en rimelig transporttid for alle. Den meget omtalte Pisa-undersøgelse placerer vort indlæringssystem langt nede på ranglisten. Undersøgelserne omfatter folkeskolen, men folkeskolen danner grundlaget for den videre uddannelse. Derfor skal vi tænke frem i tiden og virkeliggøre drømmen om 95 procent af en årgang skal ind i en videreuddannelse. (Forkortet af red.)