Hvad siger skolerne selv?

Som en del af kvalitetsrapporten har skolerne selv beskrevet, hvordan de oplever deres rammevilkår.

- I afsnittet om skolernes vurdering af rammer gør skolerne opmærksom på forringelserne i kølvandet på besparelserne, bla. forringede muligheder for samlæsning, holddeling, specialundervisning, elevaktiviteter uden for skolen, indkøb og vedligehold af it-udstyr, vikarmidler og fysiske rammer, lyder det i rapporten. Hos Midtvendsyssel Lærerkreds hører man også de tanker. - Mange fortæller, at de har dårlige muligheder for specialundervisning. De besparelser, der har været, har betydet, at det bliver færre timer. Det betyder, at elever, der har særlige behov eller specielle problemstillinger og tidligere for eksempel har været på læsehold og har arbejdet i små grupper en del af tiden, nu har færre og færre timer til det, siger næstformand Grete Andersen. Hun peger på, at der samtidig er kommet flere børn i klasserne - 20,4 i gennemsnit mod 18,8 i sidste års kvalitetsrapport. - Når det tal stiger, og man samtidig fjerner nogle af de timer, man netop bruger i de store klasser, så får man et problem - også for lærernes arbejdsmiljø.