Skolelukninger

Hvad skal de tomme lokaler bruges til?

Høringssvar

Søren Errebo. Hvilke udgifter mv. er indregnet til dækning af de merudgifter som andre fagforvaltninger og foreninger mv. pådrages i forbindelse med eventuel lukning af skoler? F.eks. bruger ungdomsklubben i Astrup, Astrup skoles lokaler og IF Dannebrog Astrup Skoles omklædningsfaciliteter - hvad skal de gøre fremover? Skal de lukke? Alt andet lige har skolen en forpligtelse til at levere badefaciliteter mv. til idrætsforeningen. Jeg mener der ligger en skriftlig aftale med den gamle kommune om, at idrætsforeningen har krav på at kommunen stiller disse faciliteter til rådighed. Det får mig til at spørge om, hvad skal lokalerne bruges til i de lokalsamfund, hvor skolerne nedlægges - skal de stå tomme og forfalde? Eller er planen at disse skal sælges til bolighajer, Tvind eller lign? I forbindelse med afklaringen af den nye skolestrukturdebat skal jeg hermed anmode om at få oplyst kommunens forventninger til merudgifter til transport. Idet jeg ikke forventer dette er afklaret, så skal jeg anmode om et estimat for, hvad det koster samlet koster at transportere en elev til og fra skole. Dvs inkl. Tilskud til NT, samt administration i forbindelse hermed. Desuden vil jeg gerne anmode om en kort redegørelse for, hvilken forvaltning, som har budgetansvaret for eventuelle merudgifter til transport ¿ f.eks. busskure, slid på veje mv.