Hvad skal der gøres?

Mike Legarth, skatteordfører for De Konservative: - Vi har i lang tid kørt kampagner og forsøgt at appellere til folks moral og ansvar. Men vi er også nødt til at se i øjnene, at vi har verdens højeste skattetryk. Og det er en medvirkende årsag til, at nogen vælger at arbejde sort. Derfor er vi også nødt til at tage ansvar i Folketinget og få skabt et skattesystem, folk opfatter som fair, så vi kan komme det her til livs. Torsten Schack Pedersen, skatteordfører for Venstre: - Det handler om, at vi har en effektiv kontrolindsats og får oplyst danskerne om reglerne. Men det afgørende er at se på, hvor godt det kan betale sig at lave sort arbejde. Der er ingen tvivl om, at var skatten på arbejde var, var der nok nogen, der ville gøre det på den rigtige måde i stedet for at snyde. Derfor har vi nedsat en skattekommission, der markant sænker skatten på arbejde. Det vil have en gavnlig effekt på det sorte arbejde. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Frank Aaen, skatteordfører for Enhedslisten: - Jeg synes, det værste er de multinationale selskaber, der ikke betaler skat. Man skal lade være med at løbe efter småtingene, men søge højere op i fødekæden. Derfor har vi i flere år arbejdet for, at de virksomheder, der betjener sig af sort arbejde, burde fratages retten til at drive virksomhed. At sænke skatten i håb om, at det vil hjælpe, køber jeg ikke. Der er mere sort arbejde i Italien end i Danmark. Det er i stedet et spørgsmål om moral. Jesper Petersen, skatteordfører for SF: - Der er behov for, at SKAT er endnu mere vågne. For nylig fik skatteministeren jo kritik af Rigsrevisionen, fordi almindelige henvendelser om sort arbejde ikke blev fulgt op. Det er meget skadeligt for skattemoralen, hvis man som borger eller virksomhed opdager, at SKAT ikke gør noget, når man henvender sig. SKAT er nødt til at oppe sig, men de har også brug for flere ressourcer. SKAT er blevet skåret kraftigt ind til benet de sidste år.