Ungdomsuddannelser

Hvad skal der så ske med de unge?

Bekymring hos produktionsskoleforstandere i Hobro og Arden

HOBRO/ARDEN:Syv ud af 10 elever skaffer sig efter fire til syv måneder på produktionsskolen en læreplads, et job eller plads på en uddannelse. Resultaterne fra produktionsskolerne i Hobro og Arden dokumenterer klart, at de udfylder et nyttigt og nødvendigt stykke arbejde for de mellem 250 og 300 unge, som på årsbasis tilbringer nogle måneder på de to skolers forskellige værksteder. Her får de unge mulighed for at afprøve forskellige tilbud, blive vejledt og få afklaret, hvad de vil. - Vi er vant til at blive målt på kvaliteten, og kommunerne får vitterligt noget for pengene. Mange af de unge har tidligere lidt et nederlag ved at springe fra en uddannelse, siger Kim Pedersen, forstander for Hobro Produktionshøjskole. - Vores indsats får vitterligt de unge på ret køl igen. Lovgiverne har åbenbart glemt, at de allerede har lukket for både den frie ungdomsuddannelse og afskaffet skolepraktikken på de tekniske skoler. Hvis man tvinger produktionsskolerne i knæ, hvad skal der så blive af disse unge, spørger Kim Pedersen? Hobro Produktionshøjskole tilbyder sine 60 årselever (svarende til 160 til 200 unge) at afprøve sig selv på smedeværksted, kreativ linie (tekstil), kontor, køkken/kantine, Fyrkatlinien (formidling af vikingetiden) - samt Hobrolinien for unge med særlige behov. Flere af disse linier går igen på Arden Erhvervsskole, hvor forstander Jan Lodberg stiller sig lige så uforstående som kollegaen i Horbo: - Hvis kommunerne står af, så rammer man nogle unge, som ikke føler sig rustet til at tage en kompetencegivende uddannelse. Forsvinder produktionsskolerne, står der ikke længere nogen til at samle dise unge op. Så bliver de i stedet gjort til klienter i det sociale system, siger Jan Lodberg. Hans forgænger som forstander i Arden, borgmester H. C. Maarup, lover at "arbejde intenst for at bevare skolen". - De unge kan simpelt hen ikke undvære dette lokale netværk til erhvervslivet - den lokale forankring - som produktionskolen jo i så høj grad bygger på. Den seneste lovændring betyder for Arden Kommunes vedkommende en fordyrelse på 400.000 kroner. Så på sigt kan man jo tvinge os i knæ, frygter H. C. Maarup.