Lokalpolitik

Hvad skal der ske med vestpieren?

Af Inger Rieland Bendiksen Sociolog L.L. Strandgaard 11, Hals HALS HAVN: Vi har i den senere tid kunne underskrive os på en liste, hvis formål er at hindre Hals Havn i en kommercialisering, der kan betyde, at de gamle bygninger forsvinder og en del mere byggeri sættes i værk på havnen. Initiativet kommer fra Charlotte Bremmer i den gamle herlige skibshandel på havnen, den eneste virkelige havnerelaterede forretning dernede. Nu er der jo ikke nogen grund til her at rippe op i den tidligere kommunalbestyrelses mange tåbelige foranstaltninger og sager. Men det var jo, som alle sikkert kan huske meget meget vigtigt, at alle forretninger på havnen var havnerelaterede. Siden blev de nødt til at lave nye fortolkninger af deres egne definitioner på disse. De kunne jo godt se, det var umuligt, hvis der skulle være aktiviteter nok på havnen og sikre at intet stod tomt. Nu er vi så blevet storkommune, hvilket jeg i princippet har det godt med. Vi har alle i skønne gamle Hals lært, at vi som borgere her skal være oppe på dupperne for at holde fast i det vi her ved er værdier for os, for turister og for erhverv. Politikerne, valgte fra lokalområdet, de har ikke meget at skulle have sagt, eller vil ikke have det, så vi må selv kæmpe og det er vi nogle der gør, hvad enten det gælder østpieren eller vestpieren. Jeg synes Charlotte Bremmers initiativ er godt og hvor jeg dog håber alle, der vil bevare Vestpieren som et godt sted at være, vil underskrive de indsamlingslister, der ligger i byens butikker og pengeinstitutter. Havneområdet på vestpieren er mættet. Og eftersom det syntes let for byrådet at lave ny lokalplan for østpieren, for at få et stort industribyggeri der, så må det da være ligeså let for byrådet at lave en ny lokalplan for vestpieren. En, der sikrer at vi kan have en tilpas konkurrence der nede. En, der kan sikre at det er rart for de, der bor der. En, der kan sikre at det er rart at være på vestpieren som borger, som turist, som erhvervsdrivende. Min appel til I politikere i storkommunen. Lad være at kommercialisere og privatisere den del af havnen! Tag en snak med vi borgere, der har interesse i den vestpier. Lyt til de erhvervsdrivende dernede. Tænk på trafikken, på miljøet og lad endelig jeres udvalg for Bæredygtig udvikling komme ind i billedet. Mon ikke der sidder et par forstandige mennesker, der ikke ligger under for partidisciplinen, men bruger fornuft og følelser, tænker æstetisk og etisk, så vi ikke får levet flere fejl på den del af havnen?