Hvad skal det gamle hjem hedde?

Kommunen udskriver konkurrence om navn til Hobro Alderdomshjem

Kommunen vil udskrive en konkurrence om et nyt navn til Hobro Alderdomshjem, der efter ombygningen ikke længere er et alderdomshjem i gammeldags forstand. ARKIVFOTO

Kommunen vil udskrive en konkurrence om et nyt navn til Hobro Alderdomshjem, der efter ombygningen ikke længere er et alderdomshjem i gammeldags forstand. ARKIVFOTO

HOBRO:En agtværdig gammel dame i Hobro på 87 år skal måske holdes over dåben igen. Det handler om en af byens mest kendte institutioner, Hobro Alderdomshjem på Fayesgade 14. Bygningen har formentlig været kendt under dette navn, lige siden den i 1919 blev ombygget til alderdomshjem. Men nu pønser politikerne i socialudvalget på at udskrive en konkurrence om et nyt navn til den gamle dame. Begrundelsen er, at Hobro Alderdomshjem i bund og grund ikke længere lever op til betegnelsen alderdomshjem. Det gør det ikke, fordi det er under gennemgribende ombygning til leve- bomiljøer. Tanken med leve- bomiljøerne er at lægger plejehjemmets faste rutiner bag sig og ideelt set lade beboerne leve, som om de var i deres eget hjem, f.eks. ved at de deltager i hverdagens gøremål. - I socialudvalget har vi spurgt os selv, om Hobro Alderdomshjem ikke er et lidt gammeldags navn. Vi er jo i gang med at ombygge det til leve bo-miljøer. - Det ville være passende, hvis et nyt navn kunne offentliggøres ved den samlede indvielse af de nye leve- bo miljøer i december, siger formand for socialudvalget Hans Poulsen (S). Formanden ønsker ikke selv at bringe nogen navneforslag på banen, men ser frem til at høre borgernes lyse ideer. Hobro Alderdomshjem vil i den nære fremtid blive knyttet tættere sammen med den nærliggende Hobro Havn, takket være den elevator, der er under opførelse. På socialudvalgets seneste møde drøftede politikerne, om et nyt navn til hjemmet kunne være med til at signalere naboskabet til havneområdet. - Men jeg vil godt understrege, at vi ikke har bestemt, at hjemmet ikke skal hedde Hobro Alderdomshjem mere. Hvis der viser sig at være modstand mod at droppe det gamle navn, vil vi være lydhøre, siger Hans Poulsen. Solgaven, der også er under ombygning til leve- bomiljøer, har allerede taget forskud på de nye tider og kalder sig Plejecentret Solgaven i stedet for Plejehjemmet Solgaven, som det tidligere hed. Socialudvalget har bedt lederne af Solgaven og Hobro Alderdomshjem - hhv. Anni Clausen og Kirsten Severinsen - om at komme med et oplæg til en annoncetekst. Annoncen vil blive indrykket i Hobro Avis så betids, at politikerne kan nå at tage stilling til forslagene inden indvielsen af boligerne til december. Hans Poulsen vil ikke afvise, at det kan komme på tale at præmiere et eventuelt vinderforslag.