Hvad skal vi med det?

Ang. indlæg af Lars Frisk (14.1.), "Landbrug til alles fordel". Kan det nuværende landbrug opretholdes? Nej, jeg tror det ikke på den måde, det kører nu.

Dansk landbrug vil ikke overleve på kvalitet, men måske på superbilligt svinekød. Det er kun et spørgsmål om tid, før erhvervet taber til lande med billigt arbejdskraft og bedre rammebetingelser. I dag arbejder der flere udlændinge end danskere i det primære landbrug og landets slagtearbejdspladser flytter til Tyskland. Selv med massive tilskud fra skatteyderne - og nye skattelettelser, fra VKO, så kan erhvervet ikke løbe rundt. Størst er problemet for naturen: Danmark har verdens største svinetæthed og et erhverv, som forsyner landet med ufattelige mængder griselort (gylle) til skade for vort grundvand. Af samme grund hører vores vandløb, søer, fjorde og indre farvande til Europas mest forurenede. Nu er det som bekendt forureneren, der betaler, men reglen gælder sjovt nok ikke for danske landmænd og danske landbrug. Så hvad skal vi egentlig med et erhverv, som ikke skaber flere arbejdspladser, som ikke kan eksistere uden en tyk snabel i offentlige kasser, som ødelægger kulturlandskabet og livsbetingelser for planter og dyr - og som ødelægger det danske Vandmiljø? Der kommer en stor regning, som skal betales, og af hvem mon? Små vandværker er blevet pålagt at sammenkoble til andre vandværker, så der kan fås renere vand, hvis et vandværk bliver forurenet af gift og gylle, det har i Voerså kostet omkring 600.000 kr., som må betale. Så lad os få økologisk landbrug i Danmark så hurtigt som muligt.