Socialforsorg

- Hvad skal vi tro på

ÆLDREPLEJE:Forleden i Sammenlægningsudvalget blev det vedtaget, at vi i Jammerbugt Kommune skal have integreret ældrepleje. Til vort dagsordenspunkt havde vi fået udleveret et notat med nogle ganske klare udsagn, men på mødet blev det af nogle af Sammenlægningsudvalgets fremmeste medlemmer bedyret, at sådan skulle det slet ikke være. For at hjælpe på vores fremtidige hukommelse vil jeg derfor ridse op, hvad flertallet har udtalt, at de forstår ved integreret pleje. -I notatet står, at der ikke bliver brug for både en områdeleder og en leder på hvert plejehjem. Men budskabet på mødet var at det skal man ikke blive bekymret over. For det skal overraskende nok forstås sådan, at der på hvert plejehjem skal være en leder, der har fuld kompetence, og som kan disponere frit over sit personale. Og det blev udtrykkelig lovet, at plejehjemslederen ikke skal spørge opad, når der skal disponeres. Der blev også givet tilsagn om, at der i helt samme grad som nu kan arrangeres busture, hyggeaftener, gudstjenester, små fester og deslige på vore plejehjem. -Der bliver dernæst i notatet peget på, at hjemmehjælpsmodtagerne med integreret pleje ”får færrest mulige forskellige medarbejdere i hjemmet , da hjemmehjælperen kan følge borgeren ved flytning fra eget hjem til plejehjem”. Om det har Socialudvalgets medlemmer allerede på borgermødet udtalt, at det er noget vrøvl, for det vil jo blive noget værre rod. -I notatet står endvidere, at ganske vist skal personalet som udgangspunkt tilknyttes et plejehjem eller en udegruppe, men ”det skal dog understreges, at fleksibiliteten i videst muligt omfang skal bibeholdes”. Men i tirsdags blev det bedyret , at dette mod al fornuft skal forstås således, at der skal være fast personale såvel i hjemmeplejen som på plejehjemmene. Den enkelte beboer vil altså kunne regne med at se de samme kendte ansigter, og der vil i samme grad som nu være kontaktpersoner for de pårørende. Med andre ord, det bliver ikke til noget særligt med det integrerede. Det er jeg selvfølgelig glad for, idet jeg mener, at integreret pleje er en uting. Men på den anden side er det forvirrende, at der står én ting i vore papirer. Og så bliver sagen fremstillet helt anderledes, når den skal forklares af Sammenlægningsudvalgets medlemmer Hvad er det mon så, der står til troende, når det kommer til stykket ?. Og vil man om nogle år kunne huske hvad de gode folkevalgte i 2006 på et møde i Sammenlægningsudvalget lovede om ældreplejen.