Børnepasning

Hvad sker der med børnepasningen i Brovst Kommune?

spareplaner: Der er bebudet en besparelse på 400.000 kroner på børnepasningsområdet i Brovst Kommune. Og hvorfor så det? Dels siger man, at børnetallet er faldende, hvilket jo er en helt legal grund til at spare, men dels skal man også kunne finansiere den skattelettelse man har planlagt! En skattelettelse på 0,3 procent! Hvor mange borgere vil mon kunne mærke denne skattelettelse? Men således har man altså valgt at prioritere rent politisk! Man må jo synes, at serviceniveauet er rigeligt højt! Men hvor på pasningsområdet skal der så spares, det er det store spørgsmål i øjeblikket. Man har fra kommunens side lagt op til, at der skal være mulighed for deltidspladser i dagplejen, uden at dagplejerne må gå ned i løn. Så det kan altså ikke være her, besparelserne skal findes. Man har til gengæld foreslået, at samtlige puljeordninger normeres ned med tre fuldtidsstillinger. Det vil betyde, at man i den enkelte puljeordning kommer til at mangle en indtægt på cirka 170.000 kroner årligt, hvilket betyder at puljeordningernes eksistensgrundlag bliver fjernet. Deres eneste muligheder for at kunne fortsætte med en sådan nednormering er simpelthen at fyre personale. Man kan så spørge, om det ikke er på sin plads, når der bliver færre børn? Svaret er nej. Det betyder nemlig, at der bliver flere børn pr. ansat og mindre tid til det enkelte barn, samt ringere eller slet ingen mulighed for aktiviteter udenfor huset. Aktiviteter, som mange forældre sætter pris på, da de selv i det daglige har dårligt tid. Men politikerne må have vurderet, at man så blot kan skære ned, når der er brug for det, og ved senere lejlighed tilføre penge, hvis der skulle blive brug for det. For man er ganske givet ikke interesseret i fra politisk side at undvære puljeordningerne, idet en plads i puljeordningerne kun koster kommunen 33.000 kroner årligt mod 56.000 kroner for en dagplejeplads. Men politikerne har gjort regning uden vært. Puljeordningerne har besluttet, at de hverken kan eller vil fortsætte under de forhold. De vil simpelthen opsige deres aftaler. Og dette er egentligt ganske forståeligt, for efter i 10 år at have kæmpet for at få det til at hænge samme økonomisk, vil man skulle til at starte forfra. Og nøgternt set: en puljeordning er en privat virksomhed, og ikke et filantropisk velgørenhedsprojekt, der har til opgave at løse kommunens økonomiske problemer. Hvis politikerne alligevel skulle beslutte sig for at nednormere puljeordningerne med lukninger til følge, hvad skal vi som forældre så gøre? Vi er faktisk mange børn og forældre, der er utroligt glade for disse velfungerende private institutioner, der giver vores børn gode muligheder og rammer, og som slet ikke har lyst til at skulle skifte til dagplejepladser. Og hvad skal Brovst Kommune så gøre? Skal de til at genanbringe alle børnene fra puljeordningerne i dagplejen? Til en pris der er ca. 60 procent højere? Jamen, var det ikke meningen, at der skulle spares penge!? Så man kunne vel, fra politisk side, gøre sig den ulejlighed at regne det hele igennem én gang til?