Lokalpolitik

Hvad sker der med Vrå

Specialforretninger lukker, Synd By Butikken er lukket, Biblioteket har fået reduceret åbningstid, men foreningslivet i byen blomstrer i fuldt flor.

Er vi på vej til at blive en soveby? - en forstad til Hjørring! - eller? Vrå Beboer og Erhvervsforening har taget initiativ til at afholde en dag med "Fremtidsværksted" lørdag 7. marts kl. 9.00 til 15.00 på Vrå Højskole. Her har alle mulighed for at diskutere Vrås fremtid (af hensyn til kaffe og frokost er tilmelding nødvendig - tlf. 98 98 10 10 eller tlf. 98 98 16 35) Vrå er en by i udkanten af en ny storkommune. Hvilken vej går udviklingen? Før kommunesammenlægningen havde de tre kommuner i den nye Hjørring Kommune f.eks. en Sund By Butik - Hjørring havde ikke, men er i dag den eneste by med en sådan! Alle kommuner havde velfungerende biblioteker - Hjørring er i dag det eneste, hvor der ikke er skåret væsentligt i betjening og åbningstid! De lokale handlende havde et godt samarbejde med de kommunale indkøbere - i dag lægges de fleste af Hjørring Kommunes indkøb udenfor kommunen! Er det denne afvikling, vi ønsker - eller kan vi sætte vores præg på udvikling - ikke kun ved det kommende kommunalvalg, men også i dagligdagen? Mød op lørdag 7. marts og vær selv med i "Fremtidsværkstedet".