Fodbold

Hvad tænker de dog på i teknisk udvalg

Læserbrev

STIFORLØB:I Nordjyske kunne jeg den 16. juli 2008 læse, at ejeren af den tidligere Restaurant Skoven var påbegyndt ombygningen uden forinden at have søgt byggetilladelse efter skovloven. Det er for dårligt at Mariagerfjord Kommune ikke har haft hånd i hanke med, at der ikke er søgt byggetilladelse til ombygningen af den historiske og klassiske flotte bevaringsværdige gamle bygning. I forbindelse med at kommunen afslog at ville købe Skovpavillonen, skulle der være stillet nogle klare begrænsninger for, hvad en privat ejer har mulighed i den smukke fredskov, som er borgernes fristed og det skal der absolut ikke ændres på. Derfor blev jeg også så glad for at læse i avisen, at Danmarks Naturfredningsforening vil anke Mariagerfjords Kommunes tilladelse til ejeren af Skovpavillionen om, at stiforløbet må ændres. Jeg er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og føler, at jeg nu får valuta for min kontingentbetaling, og jeg håber, at Naturklagenævnet vil give Danmarks Naturfredningsforening medhold. I maj måned her i år, hvor Hobro Avis bad mig besvare de "15 skarpe" og her i blandt også spørgsmålet om, "Hvad er det værste i Hobro ?", var mit svar, at det var, at teknisk udvalg kunne overveje at ændre stiforløbet ved restaurant Skoven. Efterfølgende har teknisk udvalg besluttet at ændre stiforløbet. Det er helt ude i hampen. Hvad tænker de dog på. Når jeg sådan tænker tilbage på, hvad det politiske system har truffet beslutning om igennem rigtig mange år, om hvad der skal sælges, bygges eller bygninger der skal rages ned, så er det, at man kunne overveje at ændre stien, simpelthen det værste, som jeg har oplevet og det siger ikke så lidt, når men ser tilbage på, hvad der er sket her i Hobro. Da teknisk udvalg den 28. april 2008 første gang behandlede Ove C. Eriksens ansøgning om nedlæggelse af stien, som er en central adgangsvej til den bynære Hobro Østerskov,indstillede forvaltningen, at stien fastholdes i sit nuværende forløb. Forvaltningens begrundelse var, at der er tale om en gammel og særdeles benyttet sti, der fungerer som adgangsvej til skole- og idrætsfaciliteter for borgerne i Hobro. Det faktum, at stien nu løber henover privat grund, er ikke afgørende for afgørelsen, idet lodsejeren var bekendt med stiens tilstedeværelse, både fysisk og i skødet, ved overtagelsen af ejendommen. Selvom det var en meget god og klar begrundelse i forvaltningens indstilling, så valgte politikerne ikke at følge forvaltningens indstilling, fordi de gerne ville være fri for en masse bøvl med ejeren. Der har været virkelige mange gode læserbreve her i Nordjyske om, hvordan borgerne er dybt skuffede og rasende over, at politikerne bøjer af overfor folk, der har penge og magt til få deres ønsker realiseret. Politikerne har overhovedet ikke sat sig ind, hvad sådan en beslutning betyder for alle de borgere, unge som ældre, der benytter stien og som hver dag nyder turen i den smukke skov. Jeg ved, at der er byrådsmedlemmer, som synes, at det er en forkert beslutning, at Teknisk udvalg har valgt. Enhver politiker kan jo bede om, at få sagen på byrådsmøde. Jeg synes, at denne her sag om stien, fortjener at komme på et byrådsmøde. Det er jo en politisk beslutning, der rammer almenvellet og fratager borgerne den frihed og lyst og glæde til at tage ud i vores smukke "Hobro Vesterskov" ad den gamle sti, som er en gammel folkegave til byens borgere og som spritfabrikant Jacob Emil Sørensen, "Fortuna", stillede til almenvellets rådighed i slutningen af 1800-tallet. Den rettighed må borgerne i Hobro vel stadig have hævd på. Ellers er det vel helt ude i Skoven! I Rebild Kommune havde man en sag om salg af ejendommen på torvet i Skørping. Politikkerne fandt ud af, at de gjorde klogest i at lade handlen gå tilbage, fordi befolkningen var imod projektet. Det kostede Rebild kommune penge, men der er tilfredshed i Skørping og man er lettet over at projektet blev ændret. Mon ikke også politikerne her i kommunen i denne sag gjorde klogest i at sadle om.