Børnepasning

Hvad tænker I på?

BUDGET: Aalborg kommunes forslag til budgetbesparelser for 2003 på 33,3 mio. kr. på børn og ungeområdet, vil igen ramme den allerede sårbare befolkningsgruppe, nemlig børn og forældre. Hvad tænker I som politikere på, når I foreslår lukning af ni små institutioner og en merindskrivning på fem procent i eksisterende institutioner med personalekompensation, og en forældre betalingsstigning på 11,9 procent i alle institutioner. Det er vores børns fremtid i er på vej til at smadre. Hvordan skal lille Peter, der har brug for en ekstra voksenm få den kontakt han har brug for og finde et roligt fristed, når der sker en sammenstuvning af flere børn i en institution der er beregnet til et mindre antal børn? De senere år har kommunen jo indskrevet flere børn i institutionerne i forvejen end der er plads til, da pladsgarantien blev indført i 1995. Dette har bevirket at de fysiske forhold på institutionerne er blevet forringet yderligere. Hvad med den rummelighed kommunen ligger op til der skal være i institutionerne? Hvad bliver der af den? Er det rimeligt at nye forældre, der står på venteliste virkelig skal til at køre længere for at få deres barn passet, da de vil få anvist en plads udenfor lokalområdet? Skal forældrene virkelig til at betale mere for at få deres børn passet, samtidig med at pladsen bliver mindre og pædagoger færre? Hvad med nogle af os pædagoger der bliver overflødige i Aalborg Kommune, da personaletilpasningen måske ikke ville kunne sikre alle et arbejde? Det er jo også en pæn måde at behandle os på, der har været med til at bygge fremtidens borgere op. Hvad vil det få af konsekvenser for Aalborgs borgere fremover? Det vil i hvert tilfælde komme til at ramme en hel gruppe borgere i Ferslev, da børnehaven Hoppevænget er en af de institutioner der er udtaget til lukning pr. 1.7.2003. Her vil der ske en sammenstuvning af 46 børn i en børnehave beregnet til 40. Nye forældre til børnehaverne vil få anvist pladser udenfor lokaloimådet. Området bliver mindre attraktivt specielt for bømefamilier, da der ikke umiddelbart vil være ledige børnehavepladser i byen længere. Borgerforeningen mister sin huslejeindtægt fra børnehaven, og har derfor ikke mulighed for at give tilskud til foreningslivet i byen længere. På nuværende tidspunkt er Ferslev et attraktiv område for børnefamilier, med let adgang til skole, idrætsforeninger, spejderliv m.m., hvilket I som politikere er på vej til at smadre. (forkortet af redaktionen)