Hvad tjenes derpå Dankortet

Alle kæmper for deres indtjening. Det er i sig selv en forståelig sag. Men i forhold til Dankort-gebyret på de famøse 50 øre pr. transaktion ville det klæde lederskribenten på Nordjyske (21.2.) at fremlægge de tal, der ligger bag.

Hvor meget koster ordningen for pengeinstitutterne og bankerne? Hvor store indtjeninger regnes der med? eg kan ikke have så meget imod, at mennesker skal tjene penge, men hvornår er nok nok? Måske skulle vi have gang i en "gebyrkrig". Ikke mellem pengeinstitutterne og bankerne indbyrdes, men mellem kunder og instituttet. Hver gang de vil have fat i kunden: 50 ører. Hver gang de har et godt tilbud: 50 ører. For når man ikke kan få en ordentlig rente på indestående, så må kunden vel have lov til at skrue på en gebyrknap. For hvad nytter det at skifte bank eller pengeinstitut? I sig selv er det ikke de 50 ører, der vælter læsset. Men på godt og ondt er dankortgebyret blevet et tegn på finansverdenens indtjeningspolitik, der i mange tilfælde ikke er helt gennemskuelig. Og det kunne der vel bruges lederplads på.