Lokalpolitik

Hvad venter vi på?

KOMMUNALREFORM:Ansvarlige politikere i Frederikshavn og Skagen har taget de første skridt til at lægge sig sammen, og har sendt en invitation til Sæby Kommune. Desværre er invitationen havnet på borgmester Folmer Hansens skrivebord. "Beslutning skal tages på et kvalificeret grundlag" får vi at vide. Så kan jeg da kun anbefale borgmesteren at undersøge konsekvenserne af en sammenlægning, i stedet for enøjet at arbejde for samarbejdsmodellen. Det er på høje tid, at flertallet i Sæby Byråd vågner af deres Tornerosesøvn, og ser virkeligheden i øjnene. Som borger forventer jeg, at borgmesteren undersøger alle muligheder - også for en sammenlægning med én eller flere nabokommuner. Vel vidende at det sikkert er umuligt at få borgmesteren på banen, så vil jeg alligevel bede borgmesteren eller en anden fra den nedsatte arbejdsgruppe om kommunestrukturændring informere i medierne om de foreløbige resultater. Og begrundelsen for, at man udelukkende satser på samarbejde og ikke sammenlægning. Naturligvis skal vi ikke forhaste en så vigtig beslutning, men omvendt skal vi heller ikke være så fodslæbende, at alle nabokommunerne har fundet sammen, når vi engang kan træffe en kvalificeret beslutning. Det er mig fortsat en gåde, at kun Flemming Sten tør fremkomme med sine holdninger. Jeg håber da ikke, at det er ensbetydende med, at de øvrige 20 byrådsmedlemmer ikke har nogen holdning til Sæby Kommunes fremtid.