Hvad vil de radikale egentlig?

POLITIK:Det er utroligt, at et ellers fornuftigt byrådsmedlem vil underskrive landspolitiske læserbreve, jeg troede, at de lokalpolitiske radikale var selvstændige tænkende. Jeg har haft tid til at følge den afsluttende finanslovforslagsbehandling i folketinget, og jeg må sige, at der ikke er sammenhæng i det, Leon Sebbelin skriver. Men giv os følgende svar: Er det radikal politik, at der skal lægges lønskat på erhvervslivet? Skal boligejeren af med større skat? Skal muligheden for frit valg for pensionister afskaffes? Skal afgifterne for bilejerne forhøjes? Skal skattestoppet erstattes af forhøjede skatter og dermed ikke krav til lokalpolitikerne om at prioritere opgaverne? Alt dette var noget, der ikke blev givet svar på under finanslovens behandling, men det kan være, at lokale radikale vil give borgerne svar på, at hvis der skulle ske det forfærdelige, at Socialdemokratiet og Radikale igen skulle komme til at regere dette land, om de så i fællesskab vil gennemføre disse planer og som tidligere - alt løses med forhøjelse af skatter og afgifter til skade for erhvervslivet og dermed befolkningen?