Hvad vil du være - i dag?

I dag og i morgen begynder efterårssemestret på universiteter og uddannelsesinstitutioner landet over.

På Gammel Torv i Aalborg er der rundstykker til de godt 2000 nye studerende, som møder op med hver deres baggrund og forventninger til studietiden. Spørgsmålet er, om de ved, hvad de går ind til? Analyse Danmark har foretaget en undersøgelse af danskernes valg af uddannelse, som blev offentliggjort i Ugebrevet A4 i sidste uge. Heraf fremgår det, at næsten hver tredje 18-29 årige dansker ville vælge en anden uddannelse, end den de har, hvis de havde valget i dag. Utilfredsheden med éns egen uddannelse stiger med alderen, og mere end halvdelen af de 40-49-årige fortryder i dag deres valg. 16 pct. af de adspurgte er så utilfredse, at de overvejer at tage en ny uddannelse – heraf er mange i 20'erne. Jeg mener, at det er tankevækkende, at så mange føler sig fejlplacerede eller uddannet til det forkerte fag. De senere år har såvel erhvervslivet som regeringen haft travlt med at få de unge så hurtigt igennem uddannelsessystemet som muligt, men reaktionen har været faldende optag på såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser. Andelen af unge, der tager "fjumreår" er steget, og højskolerne oplever en opblomstring. Under ideelle betingelser kan det danske uddannelsessystem udklække en flyvefærdig 24-årig universitetskandidat. Det betyder, at de, der vælger denne vej, har gået i skole i tre fjerdedele af deres liv, og dermed ikke har haft mulighed for at afprøve alternative veje. Det behøver ikke at medføre dårlige kandidater, men det kræver en afklarethed og en målrettethed, som de færreste skoletrætte teenagere besidder. Éns arbejdsliv kan sjældent følge den kurs, der udstikkes som 16-årig. Både fordi interesser, behov og prioriteringer ændrer sig gennem livet og fordi det enkelte fags indhold, opgaver og anseelse ændrer sig. Jeg giver ikke meget for klagesangen om mangel på arbejdskraft og svækket konkurrenceevne, som vi efterhånden kan udenad. At betegne medarbejdere som "arbejdskraft" og ikke som selvstændige individer, der motiveres af deres arbejdes indhold er nedsættende og udtryk for et menneskesyn, der ikke værdsætter de skæve erfaringer og indfald, der er så vigtige i et samfund, der gerne vil kalde sig kreativt. Disciplinen "flest kandidater på kortest mulig tid" kan betyde en ensretning, som puster til den enkeltes utilfredshed med sin uddannelse og sin karriere og dermed udløser uddannelse nummer to. Herfra skal der lyde et held og lykke til jer, der sidder med ved bordene på Gammel Torv – jeg håber, I har tænkt jer grundigt om. Anne Iversen Hansen er uddannet ingeniør og bosat i Vejgaard. Interessefeltet spænder bl.a. over haven, skotsk whisky og AaB Ishockey.