Lokalpolitik

Hvad vil I gi¿ for gode busruter?

Udvalg vil have en kommunal vision om veje, stier og trafik

HJØRRING:Den nye storkommune skal bindes sammen med veje og stier ¿ og busser. Det mener udvalget for teknik og veje, og udvalgets medlemmer synes at der står for lidt i kommunens nye planstrategi om disse ting. Men de vil ikke nøjes med nogle tilføjelser, når byrådet godkender planstrategien endeligt på sit møde i december. Udvalget for teknik og veje vil have en selvstændig vej-, sti- og trafikplan. Trafikale visioner - Vi skal have en vision. Hvordan skal man binde hele den nye storkommune sammen med kollektiv trafik? Skal den kollektive trafik implementeres i skolebuskørslen? Hvordan får vi den kollektive trafik til at komme mere ud i landdistrikterne? F.eks. i Lørslev kunne det måske være hensigtsmæssigt, hvis borgerne kan tage med skolebussen. Vi synes buskørslen skal ses i sammenhæng med den nye skolestruktur, siger Ole Ørnbøl (S), formand for udvalget for teknik og veje. - Vi vil have en principdebat om hvor meget kollektiv trafik, vi vil have, og hvor meget vi vil betale til det. For det kan aldrig komme til at løbe rundt, pointerer Ole Ørnbøl. Udvalget vil også have byrådet til at overveje spørgsmål som: Hvad vil det koste at lade busserne køre gratis i Hjørring by? Kan bybusserne køre ud og vende i f.eks. Ilbro, Bjergby og længere ude af Løkkensvej? Musik og beboelse I selve planstrategien har udvalget for teknik og veje også ønsker om ændringer. - I afsnittet om helårsboliger i kystbyerne står der noget om at i én by kan det være rigtigt at der ikke skal være krav om helårsbeboelse, mens det i andre byer kan være rigtig at der skal være krav om helårsbeboelse. Det er fuldstændig malplaceret og skal udgå. Enten er det klogt eller også er det ikke klogt med bopælspligt, mener Ole Ørnbøl. Desuden vil udvalget have Løkken Koncerten nævnt på lige fod med Jazzy Days i Tversted, og desuden bør det fremgå af planstrategien, at Hjørring Kommune har gode bomuligheder for unge.