Lokalpolitik

Hvad vil I gøre for lægesekretærer?

Kære kommende regionspolitikere. Er der nogen, der bekymrer sig for lægesekretærerne i den kommende regions sundhedsvæsen?

Lægesekretærerne er den gruppe inden for sundhedsvæsenet, som er med til at skabe hensigtsmæssige patientforløb. Vi er den "røde tråd", der formidler kontakten faggrupperne imellem, da vi servicerer både patienter, læger, sygeplejersker, bioanalytikere og mange andre. Men lægesekretærerne er en gruppe, der har et rigtig dårligt psykisk arbejdsmiljø i øjeblikket. Et væld af nye opgaver er strømmet til faggruppen samtidig med, at de gamle opgaver ikke er blevet færre. Dette samtidig med en markant mangel på kvalificerede og uddannede lægesekretærer gør, at flere og flere bukker under på grund af stress og udbrændthed. På trods af et ekstremt stort antal ansøgere til vores få elevpladser på sygehusene, er det ikke lykkedes at få de nuværende politikere til at øge antallet af elevpladser. Det ville utvivlsomt hjælpe sygehusvæsenet, patienterne og faggruppen, hvis der var politisk opbakning til at sætte antallet af elevpladser op. Hvis ikke I, kære kommende politikere i de nye regioner, ved hvad en lægesekretær egentlig laver, så kontakt en lægesekretær, og jeg er sikker på, at i vil blive overraskede over den myriade af opgaver faggruppen beskæftiger sig med.