EMNER

Hvad vil parti?

LIBERAL ALLIANCE: Politisk ordfører for Liberal Alliance, Simon Emil Ammmitzbøll, skriver (21.12.), at partiets politik handler om mere end økonomi, bl.a. frihed og mindre bureaukrati. Desuden skriver han til Morten Nielsen, at grunden til, at han (Morten Nielsen) tror at liberal alliance ikke er andet end økonomi er fordi han ikke har sat sig ind i deres politik. Hvis man går ind på Liberal Alliances hjemmeside, så er to af de fire mærkesager, Liberal alliance har, noget, der omhandler økonomi, det er vækst og skat. Så står der rigtig nok noget med frihed og effektivitet, hvilket er prisværdigt, men det er bekymrende, at der ikke står ret meget om social politik, miljøpolitik, retspolitik, udenrigspolitik. osv. Dette kan der jo være forskellige grunde til, men min tese er, at jeg ligesom M.N. har en grum mistanke om, at liberal alliance, ikke er andet end økonomi. For som så mange andre liberale partier fylder økonomien utroligt meget i deres principprogram. Økonomi er vigtigt ingen tvivl om det, men mennesker er altså vigtigere. Der er nogle spørgsmål til liberal Alliance, som jeg gerne vil stille i den forbindelse. I jeres principprogram står der, og jeg citerer. "Liberal alliance vil aldrig svigte dig(...) Et velstående samfund har altid mulighed for at række dig en hjælpende hånd, hvis du kommer galt af sted". Her er det, jeg gerne vil spørge, hvad skal den hjælpende hånd bestå af? Vil I afskaffe fattigdomsydelserne som starthjælp, kontanthjælpsloft, 350 timers reglen (Regler og andet bureaukrati vil i jo gerne afskaffe) osv. Hvad er jeres holdning til miljøet. Tror I på Lomborgs teori om at markedskræfterne gør, at der aldrig opstår knaphed på jordens ressourcer, eller er i mere til forsigtighedsprincippet? Der er mange uafklarede spørgsmål omkring, hvad Liberal Alliance vil, og jeg synes befolkningen har krav på at vide, hvad der rent konkret skal gøres f.eks. ved de sociale problemer, der er i Danmark. Der bliver flere og flere fattige og flere beder om julehjælp. Det ville være rart at høre liberal alliance snakke om dette emne bare for en gangs skyld.