Skattepolitik

Hvad vil V?

Garrotten strammer sig om nordjydernes halse. Nogenlunde sådan ser sortseeren, Venstremanden og ”den evige suppleant” Kristian Andersen på S-SF-skatteoplægget "Fair Forandring". Det er måske for meget forlangt, at han skal lægge vægt på ordet ”fair”. For lige netop fair har VKO-blokken netop ikke været overfor nordjyderne.

VKO-blokkens skattereform, Forårspakke 2.0, og skattestoppet generelt har netop været skadeligt for Nordjylland. Der er skabt en større ulighed med os i det nordjyske og det nordlige København, ”Whiskybæltet”, fordi de sidstnævnte har haft langt de største udbytter af skattestop, der har givet de rigeste områder endnu større rigdom. Så nordjyderne er blevet fattigere af VKO-blokkens politik, mens Fair Forandring bringer ny dynamik, også på spidsen af Jylland. Kristian Andersen er ud af stand til at forstå, at vi vil investere i klima og miljø. På trafikfronten vil vi sætte registreringsafgiften på miljøvenlige biler ned. Det er i øvrigt, hvad regeringen selv har foreslået i rapporten "Bæredygtig transport – bedre infrastruktur, kapitel 5". Man skriver: ”En fortsat vækst i vejtrafikken på det overordnede vejnet og i de større byområder vil føre til større trængsel, flere kødannelser, mere støj og lokal luftforurening og øget CO2-udledning. Regeringen vil vende denne udvikling gennem en grøn omlægning af bilbeskatningen. Det skal være billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den. Omlægningen af bilbeskatningen i 2007 viser, at grønne bilskatter virker. Den grønne omlægning af bilbeskatning vil indebære en nedsættelse af registreringsafgiften og indførelsen af en ny grøn kørselsafgift. De centrale elementer i den grønne kørselsafgift vil være: Trængsel. Ved at lade kørselsafgiften variere i forhold til tid og sted, vil det være muligt at reducere trængslen i myldretiden og på de mest belastede vejstrækninger. (…) Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre en grøn kørselsafgift, der skal omfatte lastbiler fra 2011 og personbiler fra 2015, idet indførelsen for personbiler kan ske over en årrække.” Nu bliver det spændende at se hvordan regeringen vil indfri dette løfte. Men det er jo for meget forlangt, at Kristian Andersen har sat sig ind i, hvad der er regeringens og Venstres politik. Nu har S og SF fremkommet med et bud, som er en del af en samlet plan. Nu mangler vi bare at få at vide, hvad Venstre vil.