Hvad vil Venstre?

I et læserindlæg i Nordjyske den 12. januar efterlyser Venstres medlemmer alternativer til de foreslåede besparelser på socialpsykiatri området.

Erik Ingerslev

Erik Ingerslev

I beskrivelsen kan man få det indtryk, at det er os andre, Soc. og SF der ønsker disse besparelser, og ikke vil finde alternative områder, men det skal her slås fast, at det ikke er os der har vedtaget de foreslåede rammebesparelser på socialområdet, og derfor så heller ikke kan være ansvarlig for, hvordan de skal udmøntes. I det budget der er vedtaget for 2009 af et flertal, Venstre, DF og Borgerlisten, er der vedtaget en rammebesparelse på 2,8 mil. kr. på social- og sundhedsområdet, heraf skal der findes 1 mil. kr. på socialpsykriatien. I overensstemmelse med denne beslutning har social- og sundhedsudvalget nu to gange diskuteret forslag fra forvaltningen til, hvordan denne del af rammebesparelsen kan udmøntes, uden at der er nået accept af disse forslag. Jeg kan forstå af indlægget, at det forslag vi skal behandle på det kommende møde i udvalget heller ikke kan vinde gehør hos Venstre. Hvad vil Venstre så? Ja det de siger, er, at de vil se på og foreslå løsningsforslag til besparelser, hvor socialpsykiatrien ikke er iblandet. Det lyder jo godt, og det er jeg sikker på vi andre fuldt ud kan støttet. Men kan man det? Kan udvalget besluttet at vi ikke vil følge den beslutning der er vedtaget af et flertal i byrådet den 9. oktober 2008. Her er der jo med de 3 af Venstres medlemmer af social- og sundhedsudvalgets stemmer vedtaget at der skal findes en rammebesparelse inden for socialpsykiatrien! Vil Venstre ikke leve op til budgetvedtagelsen ser jeg ikke andre muligheder end at de må bede om at få sagen genbehandlet i byrådet og så der få accept til at det ikke er socialpsykiatrien der skal holde for, men mulige andre områder. Her vil jeg så godt spørge Venstres medlemmer af social- og sundhedsudvalget om, hvilke områder man så mener der kan klare denne besparelse? Af Erik Ingerslev, Kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Bellisvej, Aabybro