Lokalpolitik

Hvad vil vi med Pandrup?

Byudvikling og handelsliv på menûen i morgen aften på Pandrup Kro

PANDRUP:- Hvad gør man i sådan en lille by, når storcentrene hiver flere og flere til sig. Det er blot et af de mange spørgsmål, som bliver drøftet, når 40 erhvervsdrivende i morgen aften sætter hinanden stævne på Pandrup Kro. Mødet er en udløber af en kursusrække, Aalborg-firmaet Comentor har afholdt for kommunens handlende i foråret og som sluttede i starten af oktober. For at få merudbytte af kurset har en arbejdsgruppe taget initativ til en videre debat, men denne gang i en bredere kreds. Udover borgmester Flemming Jansen (V) vil fortælle om kommunens planer med hensyn til byfornyelse, kommer Niels Christensen fra Comentor og taler ud fra sin viden omkring "Værdiskabelse i Detailhandel". En af de målsætninger, der blev arbejdet med i forbindelse med kurset er at skabe sammenhold og samarbejde for på den måde at opnå et varieret handelsliv, et højt serviceniveua og attraktive varer - som gerne skulle resultere flere kunder i butikkerne, både lokale og turister. Deltagerne bliver opdelt i grupper og skal efterfølgende diskutere hvordan det idelle samarbejde ser ud, hvilke indsatsområder, handelsstandsforeningen skal satse på, hvad deltagerne betragter som et højt serviceniveau og hvordan man kan bidrage til en positiv udvikling. - Målet er at man i Pandrup skal arbejde mod samme mål og inddrage kommunens andre byer. Tre handelstandsforeninger er for mange for en kommune af vores størrelse - istedet bør kræfterne samles, sådan at vi trækker på samme hammel, siger Steen Holm, der er én af initativtagerne til debatmødet.