EMNER

Hvad vil VK?

Så længe den danske økonomi buldrede deruda' var det fornuftig politik at undgå overophedning af dansk økonomi - men i 2. halvår 2008 oplevede hele verden desværre en altomfattende og nogle steder katastrofal finanskrise.

Godt derfor, at VK-regeringen har sørget for, at vi kunne stå imod de værste nationale virkninger. Derfor dette åbne brev til finansminister Lars Løkke Rasmussen (S), økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) og skatteminister Kristian Jensen (V). Jeg læste (29.12.) med meget stor interesse et interview med cheføkonom i Spar Nord Bank, Jens Nyholm: "Slip kronerne løs". "Det offentlige bør tage fat på investeringer", siger Nyholm og føjer til, at det er nødvendigt, fordi konjunkturnedgangen er kommet med uanet hastighed. Nyholm siger videre, at forbrugerne afgjort er blevet mere tilbageholdende, hvorfor indikatorerne for beskæftigelsen er gået i dørken. Og sluttelig peger Nyholm på, at øget aktivitet inden for byggeri og anlæg har et højt forbrugspotentiale, fordi det vil betyde bedre økonomi for lav- og mellemindkomstgrupperne. Så vidt Nyholm. Har Nyholm ret, og i givet fald: Hvad agter ministre at foretage jer, så vi ikke ender "i dørken"? Vi skulle nødigt ende i den suppedas, som Orla Hav (S) beskriver 27.12., "Se på bankers rolle", hvor han utvivlsomt ønsker nationalisering af vort bankvæsen med ordene: "Samfundet må seriøst overveje, om det har den fornødne tillid til, at bankerne kan og vil løse deres opgave, eller om der skal designes og udvikles nye aktører". Det sidste lyder ildevarslende i borgerligt-liberale øren. Carl Frede Haugaard Danmarksgade 24, 9900 Fr.havn