Hvalen er begravet

På grund af ferie-forvirring var der bestilt hele to entreprenører til opgaven.

Den hovedløse vågehval, der torsdag drev ind på stranden ved Vorupør, blev fredag formiddag begravet.Foto: Villy Dall

Den hovedløse vågehval, der torsdag drev ind på stranden ved Vorupør, blev fredag formiddag begravet.Foto: Villy Dall

Hvalen, der torsdag blev fundet på stranden ved Vorupør omkring en halv kilometer syd for molen i Nr. Vorupør blev fredag begravet. På grund af ferie-forvirring var der faktisk bestilt hele to entreprenører til at flytte hvalen op til klitkanten og begrave den i sandet. Den første entreprenør, der ankom til stedet efter rekvisition fra Thisted Kommune, Allan Thomsen, måtte imidlertid kontatere, at hvalen var så meget i opløsning, at den ikke kunne flyttes. Så i stedet for gravede han den så langt ned som muligt på findestedet og dækkede den til. Her hviler den så indtil videre. Da den anden entreprenør ankom omkring en halv times tid senere, opstod forvirringen. For klitplantør Henrik Kristensen, Stenbjerg, havde selv været på stranden for at skære en luffe af hvalen til nærmere undersøgelser og dna-datering på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Efter, at han torsdag havde sendt fotoer derned, var man overbevist om, at der var tale om den helt almindelige vågehval, men af hensyn til registreringer af hvalernes færd ønskede man dna-dateringen. Luffen er foreløbig lagt i fryseren hos klitplantøren. Forvirringen opstod, fordi Gro Heen fra Thisted Kommunes tekniske forvaltning havde aftalt med vildtkonsulent Anton Linnet, Thy Statsskovdistrikt, at hun skulle bestille en begravelse. Men da Anton Linnet er på ferie, og Thy Statsskovdistrikt som omtalt i Thisted Dagblad torsdag havde fået en parallel henvendelse, traf klitplantøren sine egne foranstaltninger. Lugten på stedet umiddelbart efter begravelsen var dog så stærk, at man må konstatere, at det var godt, at den hovedløse hval kom i jorden. Selv om en del turister og lokale fra området fredag var på stranden for at se hvalen.