Hvalforsker udnævnt til professor

UDNÆVNT:Hvalforskeren Peter Teglberg Madsen, 35 år, er udnævnt til professor i sansefysiologi ved Biologisk Institut, Aarhus Universitet. Peter Teglberg Madsen forsker i, hvordan verdens største rovdyr, tandhvalerne, bruger lyd til at indsamle information fra deres omgivelser ved hjælp af ekkolokalisering. Store tandhvaler lever på dybt vand, og i jagten på at forstå disse sky og stort set ukendte dyrs sanser og adfærd, har Peter Teglberg Madsen tilbragt sammenlagt mere end 2.5 år på forskningsskibe til havs.