Guldager

Hvam kan få ny hovedgade

} KLOAK: I forbindelse med et større kloakarbejde kan Hvam få en helt ny hovedgade. Det er i hvert fald, hvad teknisk udvalg lægger op til i forbindelse med renoveringen af kloaksystemet. Kloakkerne i Hvam har det ikke for godt og trænger til udskiftning. Der er afsat en million kroner til dette arbejde, som ventes i gang i løbet af foråret, men teknisk udvalg lægger op til at udbyde arbejdet i to licitationer. Der vil nemlig ikke være ret meget tilbage af Gl. Viborgvej gennem Hvam efter kloakarbejdet, at der kan være en god ide i at omlægge den gamle hovedvej med parkeringspladser i vejsiderne til at dæmpe trafikken, beplantning, fortov og belysning. Det oplyser teknisk direktør i Aalestrup kommune, Flemming W. Madsen. Teknisk udvalg har besluttet, at den ene licitation skal omfatte selve kloakarbejdet og genetableringen af Gl. Viborgvej. Den anden licitation skal omfatte en omlægning af vejen gennem Hvam med et andet forløb. Licitationen må så vise, om der er råd til også at gennemføre denne trafiksanering. Foreløbig er forslaget til høring til udgangen af februar. Ejendomshandler } 1 H, Vesterbølle, Hedevænget 19. Ann Iversen til Leif Andersen. Ejd. værdi: 1.800.000. } 39 AB m.fl., Gedsted, Lyngvej 1. Tage Flemming Behrndtz til Ole Andersen. Ejd. værdi: 300.000. } 5 CÆ, Aalestrup, Rønnevej 2. Hanne Dybdal Petersen m.fl. til Elin Kjær. Ejd. værdi: 470.000. } 7 R, Fjelsø, Dalmosevej 38. Rita Goldenbek m.fl. til Esben Villumsen. DKK.. Ejd. værdi: 290.000. } 3 KØ, Aalestrup, Anlægsvej 1. Kurt Svenningsen m.fl. til Jeannette Svenningsen og Thomas Rævsgaard Svenningsen. Ejd. værdi: 740.000. } 9 C, Guldager, Guldagervej 45. Jan Pedersen m.fl. til Lulu Christensen og Ove Mortensgaard. Ejd. værdi: 770.000. } 3 F, Hvilsom, Trekronervej 141. Eva Gronemann til Boligselskabet af 2004 ApS. Ejd. værdi: 1.000.000. } 18 C, Guldager, Skatskovvej 61. Ole Bygvrå m.fl. til Søren Hansen og Carina Henneberg Poulsen. Ejd. værdi: 330.000.