Hvam Skole lukker ikke

AALESTRUP:Selvom der allerede for en måned siden tegnede sig et spinkelt flertal for en lukning af Hvam Skole og selvom høringsfasen først slutter om en måned, kan forældrene i Hvam og omegn allerede nu ånde lettet op. Hvam Skole bliver ikke lukket, og heller ikke i Gedsted gennemføres planerne om at nedlægge børnehaven og flytte de 3-6 årige til Fritidshuset, mens SFO'en rykkes ind på skolen. Begge sager er taget af bordet, få dage efter et par stormfulde borgermøder i Gedsted og Hvam. Borgmester Rigmor Sandborg (UP) kunne på byrådsmødet forleden konstatere, at det ikke syntes at være muligt at gennemføre de to ovennævnte spareforslag. - Det ser ud til, at der ikke kan skabes et markant flertal for at nedlægge Hvam Skole, ligesom vi heller ikke får gennemført en ny pasningsstruktur i Gedsted, sagde Rigmor Sandborg. - Jeg regner derfor med, at de tidligere udvidelsesplaner for Gedsted Børnehave bliver gennemført, således at der bliver kapacitet til 66 børn. Samtidig etableres der en permanent ordning med en "før-skole-gruppe" i Fritidshuset, og SFO'en bliver ikke flyttet ind på skolen, fortsatte Rigmor Sandborg. Hun tilføjede samtidig, at hun nu anser strukturdebatten for lukket. - Jeg agter ikke at genoptage en lignende debat i indeværende periode, konkluderede hun. Borgmesteren lagde imidlertid ikke skjul på, at hun stiller sig tvivlende overfor, hvordan økonomiudvalget kan finde frem til de sidste besparelser, når ovennævnte forslag tages af bordet. - Den økonomiske situation er yderst alvorlig, understregede Rigmor Sandborg. - Vi mangler i øjeblikket 1,8 mio. kroner i at nå målet for sparerunden, og jeg finder det vanskeligt at se, hvor de skal komme fra, hvis ikke vi kan hente nogen besparelser på skoleområdet, erkendte borgmesteren. Udmeldingen om at droppe sagen om både Hvam Skole og en ny pasningsstruktur i Gedsted blev støttet omgående af både Socialdemokratiet og af Bent Sloth fra Vestlisten. Anders Jensen, Østlisten, der i hele forløbet har været blandt de mest indædte modstandere af en lukning af Hvam Skole, var fraværende.