Hvem af de to er største trussel mod fiskeriet - skarven eller skarveksperten?

I ugen omkring pinse var der mange fiskere, der måtte undre sig over skarveksperten Poul Hald Mortensens udmelding om hans undersøgelse af skarvens fødevalg omkring Hirsholmene. Jeg mener ikke at Poul Hald Mortensens undersøgelse er særlige værdiladet, idet den er ensidig og for mig giver udtryk for en lysende klar "tagen parti" holdning! Det er velkendt, at der mellem fiskere, både erhvervs,- og fritidsfiskere, har været adskillige uoverensstemmelser og gnidninger med de såkaldte "Grønne foreninger",og ikke mindst om skarven. Jeg finder det delvis misvisende og ikke særlig seriøst, når man ser på, hvem personen Poul Hald Mortensen er. Det undrer mig at observere hans navn i forbindelse med medlemskab af Dansk Sportsfiskerforbund, Forretningsudvalget i Danmarks Naturfredningsforening og bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening. Jeg respekterer hans dygtighed, men - uanset hvad denne undersøgelse har kostet, - vil jeg rejse spørgsmålet. Er det så den rigtige person, der har analyseret problemet? Jeg mener afgjort nej! Hvem kontrollerer egentlig en ekspert? Der er sikkert ingen, der har efterkontrolleret 7000 skarvgylp. Nej vel! Dem har eksperten jo undersøgt, og så må vi jo ta' det til efterretning og så må det stå til troende. Hans rapport er nem at "sælge" i befolkningen, især til dem, som ikke færdes på og ved havet til daglig. Vi andre ser, hvordan skarverne med deres dygtighed rovfisker og ved næsten hvert eneste "dyk" kommer til overfladen med forskellige mellemstore og mindre fiskearter i næbbet, som den derefter fortærer. Alene tanken om, at skarven fortærer ca. kg. fisk om dagen, vil det for Hirsholmenes vedkommende,- og det er jo dét rapporten drejer sig om, betyde en enorm fortæring. Det står meget alvorligt til i hele landet, hvor der i visse perioder, især eftersommeren, hærger omkring 250-300.000 skarver i Danmark, og de fortærer op til ca. 150.000 kg. om dagen! Tilhængere af skarven indrømmer, at tallet den fortærer pr. dag er korrekt. Når dette er fakta - burde det indgå i rapporten, for at give et korrekt billed af det aktuelle problem. (Forkortet af red.)