EMNER

Hvem bekender kulør?

?Den 1/1 2001 flyttede vi i en lejlighed i alment boligbyggeri. Boligen er under en såkaldt A-ordning. Nu er mit spørgsmål: Ved fraflytning er det da udlejer, som har eneret på, hvilken maler der skal istandsætte eller har vi som lejer mulighed for at hente tilbud fra en anden organiseret maler? !A-ordningen er betegnelsen for en vedligeholdelsesordning vedtaget af boligorganisationen efter § 26 i lov om almene boliger. Når denne ordning er vedtaget, udfærdiges et vedligeholdelsesreglement. Af dette fremgår boligens standard ved indflytning, vedligeholdelsespligten i boperioden og istandsættelse ved fraflytning. Der fastsættes en normalistandsættelsesudgift, der indebærer, at boligorganisationen gradvist over typisk 10 år overtager pligten til istandsættelse. Efter en boperiode på 2 år skal De således betale 8/10 af normalistandsættelsesudgiften. Herudover skal De betale for egentlige skader f.eks. på låger og døre. Det vil normalt fremgå af vedligeholdelsesreglementet, at boligorganisationen udfører istandsættelsesarbejderne således, at det sikres, at den stand, som boligen skal være i ved indflytningen, opfylder vedligeholdelsesreglementet.