EMNER

Hvem bestemmer?

Vi havde et underligt valg, som regeringen lige klarede med tab af adskillige mandater.

Nu giver meningsmålerne den et sikkert flertal. Vi har et folk, der vil have folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Men det vil Folketinget ikke. Regeringen vil minimalstaten. Det vil folket ikke. Regeringen vil have skattelettelser. Folk vil hellere have velfærd. Regeringen har vendt op og ned på alle væsentlige institutioner i samfundet. Det har folk ikke ønsket. Alligevel stemmer befolkningen på regeringen. Hvad er det, der ikke stemmer i det billede? En antydning kom, da strejken var en kendsgerning. Kommentatorer forudsiger, at det bliver medierne, der bestemmer, hvor lang strejken bliver. Når beskrivelserne af situationen bliver for belastende for folks harme, vil regeringen gribe ind. Altså sidder medierne med magten til at udløse politisk handling. I et indlæg af Ole Væver i Information (15.4.) sammenlignes syv-otte vigtige udenlandske mediers dækning af Bush-Putin-mødet om missilskjoldet med de danske mediers dækning. Eksempelvis på CNN's hjemmeside: ¿Bush og Putin uenige om missilforsvar¿, Washington Post: ¿Bush og Putin skilles uden aftale¿. Berlingske bruger overskriften: ¿USA og Rusland ønsker fælles skjold¿, Politiken skriver: ¿USA og Rusland nærmer sig enighed om missilskjold¿. Konklusionen lyder:¿... den normale medieforbruger i Danmark (vil) få en overskrift-onliner, der passer bedre til landets politik end til både virkeligheden og andre landes mediedækning!" Danmark støtter som bekendt USA. Også her er medierne i brændpunktet. Man kan med rette spørge: Er det medierne, der kører med politikerne, eller er det omvendt? Er det her man skal spørge om forklaringen på alle de underlige modstridende fænomener i dagens samfund? Det er svært at sige, men et eller andet stemmer ikke.