Hvem betaler for forfejlet fiskerpolitik?

Fiskeripolitik 30. december 2004 05:00
BEGRÆNSNINGER: Årets fiskeriforhandlinger i EU er afsluttet, og for Kattegat og Skagerrak er der vedtaget særdeles alvorlige begrænsninger i det antal dage der må fiskes. Antallet af dage er reduceret fra 22 til mellem 12 og 15 pr. måned afhængig af hvilke trawl, der anvendes. Begrænsningerne er begrundet i et biologisk og politisk ønske om at frelse torsken fra noget, der for almindelige mennesker måske kunne lyde som den totale udryddelse. At det så må koste livet for hummerfiskerne er tilsyneladende af mindre betydning Når man kender lidt til virkeligheden, er der grund til at tage sig til hovedet. I Skagerrak har der i 2004 været særdeles store forekomster af torsk og alt tyder på at bestanden er i klar fremgang. I Kattegat kan vi på Læsø dokumentere at torsk tegner sig for mindre end fem pct. af fangstværdien. Der er en mindre, men absolut sikker bestand, og der eksisterer ikke noget direkte torskefiskeri overhovedet. Kattegat er kendetegnet ved at jomfruhummer og søtunge er klart de vigtigste arter, og sådan har det været i mere end 20 år. Måske burde vi betragte denne sammensætning af naturens resurser som et aktiv, og ikke som et problem. En ledende biolog erkendte for nylig, at det er nærmest umuligt at forudsige fiskebestandenes udvikling, og sammenlignede med en metrolog der skal lave en vejrmelding længere ud end 14 dage. Befriende ærlig snak. Endelig er der i dag en klar erkendelse af, at globale klimaforandringer og ændrede temperaturer i havet kan indvirke på hvor mange torsk der vil blive i fremtiden, og hvor den vil være at finde. Alligevel vælges den "sikre" løsning at begrænse hummerfiskeriet af hensyn til torsken, der desværre er blevet et symbol på "de rigtige holdninger" og handlekraft. Hvad nu hvis det viser sig, at nedskæringerne af fiskernes fiskemuligheder ikke hjælper på bestanden af torsk? Kan vi så kræve erstatning og hvem vil påtage sig ansvaret i så fald ? I mange år har vi smidt søtunger i havet til ingen nytte. Det har kostet fiskerne enorme summer og nu fjernes grundlaget for hummerfiskeriet. Fiskeriet og de mindre fiskersamfund betaler på den måde dagligt prisen for politiske beslutninger uden bund i virkeligheden. Det ville være ret og rimeligt at sende regningen videre til rette ejermand, men mere end 20 år med EU's kvotesystem viser at det er gratis at tage fejl – bare det sker på den rigtige side. EU's beslutning om at fjerne mellem 7 og 10 fiskedage pr. måned, vil blive et afsluttende skud for boven for mange fiskere efter flere vanskelige år. Vi må forlange en regulering af fiskeriet der sker i respekt for hvad naturen kan give os. Udgangspunktet i dag er alene et politisk ønske om at frelse torsken. At det sker på bekostning af at traditionelt fiskeri efter jomfruhummer og tunger er af mindre betydning.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...