Bortførelser

Hvem bliver gidsler?

Kommentar til Ole Stavads indlæg i NORDJYSKE 18. maj 2009 med overskriften "Medarbejdere og ældre bliver gidsler".

Det ville da være en fremgang, hvis du fremover vil være med til at tage et ansvar, og ikke kun være en af dem, der kommer med nedladende udtalelser om dem, der igen og igen tager et ansvar, på trods af det kommende kommunevalg. Desværre bærer dit indlæg endnu engang præg af total mangel på kendskab til Jammerbugt Kommune. Her kritiserer du Venstre for at rive tæppet væk under alle tidligere beslutninger om etablering af et fælleskøkken. Faktum er, at Venstre hele tiden har ønsket Mad og Måltidsservice udgivet i licitation, hvilket du også ville kunne se fremgår af samtlige mødeprotokoller. Spørgsmål: Har du aldrig ændret en beslutning, når forudsætningerne ændres? Der kom et bud på etablering af et fælleskøkken, som virkede rentabelt og fornuftigt, derfor sagde man da selvklart ja til det. Det har dog senere, for at bruge et folkeligt udtryk, vist sig at være en "and". Det kan i den forbindelse desværre konstateres, at processen om et fælleskøkken har været "oppe at vende mange gange" og har taget meget langt tid. Dette har, måske med rette, skabt bekymring og usikkerhed for de ansatte i Mad og Måltidsservice, hvilket kun kraftigt kan beklages. Det har imidlertid vist sig, at den beslutning, der på et tidligere grundlag blev vedtaget, nu måske kan påføre Jammerbugt Kommune en "kun" anslået ekstra udgift på omkring otte millioner, hvortil så skal lægges de allerede planlagte renoveringsudgifter på ca. 11 millioner. Hvor skal disse ekstra midler komme fra? Skal de tages fra hjemmeplejen? Fra skole og fritidsordningen? Fra naturplejen? Så i stedet for nedladende kritik af, at en tidligere beslutning ændres med det formål at finde en bedre løsning, ser jeg da frem til, at Ole Stavad vil komme med et konkret ansvarligt bud på en løsning af problemet inden for de økonomiske rammer. For med den oprindelige beslutning vil der helt sikker blive taget gidsler. Spørgsmålet er kun hvem? Du skriver, at Socialdemokraterne gerne vil være ansvarlige over for de borgere og de medarbejdere, som er afhængige af en velfungerende kommune, og her kan jeg da kun sige, at dét ser jeg meget frem til. Det er fint at love, men kan man også indfri løfterne uden, at det betyder uforudsete ubehagelige ”ikke lovede” overraskelser i form af nedskæringer på andre områder eller højere skatter? Af Hugo Holmelin, Perleraden 30, Aabybro

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk