EMNER

Hvem elsker at korrekse andre?

Fhv. folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Holger Graversen, kritiserer (24.3.)

mit Synspunkt om præster, der politiserer fra prædikestolen. Han skriver bl.a., at jeg tydeligvis elsker at blive forarget og at korrekse andre. Sjovt nok får denne beskyldning mig til at tænke på en lang række af indlæg fra – ja, Holger Graversen såmænd (!). Sådan er der så meget…. Jeg skal her blot konstatere, at Holger Graversen og jeg er uenige – endnu engang. Derimod er hans partifælle Lotte Bundsgaard og jeg enige. Hun bakkede nemlig kirkeministerens op i hans kritik af den famøse tv-prædiken. Her er der da også tale om noget grundlæggende principielt og ikke om for eller imod regeringens politik på et givet område. ”Og der er bestemt politik i alt”, skriver Holger Graversen bl.a.. Sådan lød parolen også blandt munkemarxisterne på universiteterne i studenteroprørets tid. Og den parole holder Graversen åbenbart fast i. Heldigvis er andre socialdemokrater kommet et skridt videre, bl.a. altså Lotte Bundsgaard. Hurra for det!