Danmark

Hvem er afvigerne i dag ?

Selv om det i år er 50 år siden, at den isolerede øanstalt på Livø blev lukket, er samfundets behandling af mennesker, der afviger fra det normale, et spørgsmål, der altid vil være aktuelt. Det påpeger Birgit Kirkebæk. - Hvem er det, vi vil udelukke fra samfundet og hvorfor. Hvor meget må man afvige fra det normale, og hvad er det normale. Og ikke mindst - hvor sikre er vi på vores diagnoser, fortsætter Birgit Kirkebæk. Set med hendes optik er der ingen tvivl om, at diagnoser, der handler om menneskers adfærd, ikke er objektive, men et spejl af tiden og dens moral og normer. - Måske vil vi om 50 år ryste på hovedet af, hvordan vi i dagens Danmark behandler de mange mennesker, som vi dag mener har en ADHD-diagnose, siger Birgit Kirkebæk. Datidens overlæger inden for De Kellerske Aandssvageanstalter blev i samtiden regnet for at være både humanistiske og progressive. At overlægerne benyttede isolerede øanstalter til mennesker, som de gav en diagnose som åndssvage ud fra enten deres intellekt eller deres afvigende moral, var i pagt med tidens ideer og videnskabelige teorier. - Vi tror også i dag, at vi har en sandhed om mennesker, som falder uden for de gængse normer. Men læren af de gamle øanstalter på Livø og Sprogø må være, at det kan vi ikke vide os sikre på. Når vi i dag ser på, hvad der skete dengang, er der jo ingen tvivl om, at øanstalterne var et overgreb mod de indsatte, siger Birgit Kirkebæk. De to danske øanstalter på Livø og Sprogø var i datidens Europa ikke enestående. I Sverige og Norge var der lignende øanstalter. Her har myndighederne for en halv snes år siden undskyldt over for de overlevende. Det danske samfund bør også tage afstand fra datidens deportationer og tvangssteriliseringer på Livø og Sprogø, mener Birgit Kirkebæk. - Det behøver ikke nødvendigvis at være i form af en undskyldning. Det hele skete jo i den bedste mening, og i datiden var der ingen, der mente, at man gjorde noget forkert. Men det er vigtigt, at vi i dag som samfund kan anerkende, at det, der skete dengang, var et overgreb mod de indsatte. Sådan en anerkendelse vil både være godt for det danske samfund og have stor betydning for de få overlevende, der har oplevet deportationerne til øanstalterne på Livø og Sprogø, siger Birgit Kirkebæk.

Forsiden