Museer

Hvem er de?

VOERSÅ:På Voerså Museum er der fra et dødsbo indleveret et meget gammelt skolebillede. Ingen kan dog genkende personerne, så derfor træder NORDJYSKE hjælpende til. Skolebilledet er indleveret fra Anna Sofie (Bitten) Madsens dødsbo på Østkystvejen 146 i Lyngså, og bag på billedet står skrevet med skråskrift S. Kragh. Anna Sofie Madsen, som i daglig tale kun blev omtalt som "Bitten", var barnebarn af den nok så kendte ormegrosserer "Fie Kragh" fra Voerså. Fie Krags borgerlige pigenavn var Christiane Sophie Jacobsen. Hun blev blev gift i 1882 med Søren Larsen Kragh. Fie Kragh blev født 10. februar 1858 i Øster Hassing. Hendes mor var Inger Nielsdatter, bedre kendt som "Høkeringer". Efter en del flytten rundt med forældrene, blandt andet til Brønderslev og Fæbroen, kom Fie Kragh ret tidligt til Voerså, og det vides med sikkerhed, at hun har gået i skole i Voerså. Fie Kragh, der ret tidligt blev enke, sled og slæbte på fiskerihavnen i Voerså for at tjene penge til både sig selv og børnene, og hun blev kaldt "ormegrossereren", fordi hun købte alle de orm, hun kunne få fat på, og som fiskerne gravede på stranden, når der ikke var havvejr. Fie Kragh døde 18. oktober 1948, på "Lille Grønsig" i Lyngså, i dag Knøsvej 15, hvor hun levede den sidste halve snes år af sit liv sammen med datteren Meta Petrea og svigersønnen Otto Nielsen. På skolebilledet ses en lærer, øverst til højre, med hår og skæg. Det er formentlig lærer H.V. Pedersen, der gik under tilnavnet " Gamle Pedersen ". Lærer H.V. Pedersen var enelærer på skolen fra 1862 og til 1904. Skulle nogle læsere, efter disse oplysninger, kunne hjælpe museumsfolkene, ved måske at kunne genkende bedste/olde- mor eller far, vil man på Voerså Museum være taknemmelig for en opringning til museets daglige leder Hans Chr. Pedersen - telefon 98 86 74 75. Eller også til studiekredsens næstformand Doris Nielsen på 98 46 01 27.