Prostitution

Hvem er kunderne?

Nordiske undersøgelser viser, at mænd der køber prostitution, typisk er mellem 25 og 58 år, har et arbejde og lever i parforhold med en kvinde. Cirka 14 % af de nordiske mænd er prostitutionskunder. I Sverige er antallet af prostitutionskunder faldet efter et forbud fra 13,6 til otte procent. I Spanien og Italien drejer det sig om 30-40 %, mens 70% af alle mænd i Thailand skønnes at være prostitutionskøbere. Her er køb af sex forbudt: Norge Finland Sverige Island Frankrig Spanien Storbritannien - forbudt at købe sex hos handlede kvinder