EMNER

Hvem er stueren?

I de sidste 15 år har man fra rød side råbt, at vi i Dansk Folkeparti ikke var stuerene, og aldrig vil blive det. Grunden er vel bare, at DF står vagt om det danske og ikke vil give Danmark væk til udefrakommende mennesker, der ønsker, at vi skal danse efter deres muslimske vandpiber. Nu er bøtten så vendt, således at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, med hjælp fra radikal side, også påtænker at få sig et støtteparti, nemlig Enhedslisten.

Dette parti mener, at kommunismens lyksaligheder skal indføres i Danmark. Politi og militær afskaffes. Terrorloven skal væk. Børsen lukkes, og banker overtages af staten. Det skal være forbudt at optage boliglån. Alle produktionsmidler overtages ligeledes af staten. Alt dette skal indføres via en voldelig revolution, hvor al modstand brutalt skydes væk. Når man ser det program, den kommende regerings støtteparti har, er det gådefuldt, at 236.000 vælgere i Danmark mener, at vi med vold skal have sovjetiske tilstande. Rød blok har da vist slet ikke forståelse for, hvornår noget er stuerent eller ej.