Skattepolitik

Hvem er sure?

Af Ole Vagn Christensen folketingsmedlem (S), Provst Sonnesvej 12 7700 Thisted www.olevagn.dk SKATTEUDSPIL: Helle Thorning-Schmidt har gjort det umulige muligt - at få sammensvejset S og SF om såvel udlændingepolitik som skattepolitikken. Hvem er det nu, der er sure? Er det De Radikale? Nej, det er det ikke, den mest sure er statsministeren, som nu godt kan se, at magten er ved at glide ham af hænde. Når det ikke er De radikale, som trods mediernes udhængning af dem, ikke er sure, er det naturligvis, fordi De Radikale godt selv kan se, at på forhånd har de fået to tredjedele af deres skattepolitik med i S og SFs skattepolitik uden selv at røre en finger. Samt at tvangsægteskaber også for dem er et problem, der skal løses. Endvidere er der rige muligheder for De Fadikale at få indflydelse på deres tre kerneområder, social/beskæftigelsesområdet set i bredforstand, klima/energipolitikken, og ikke mindst Uddannelses/forskningspolitikken. Så jeg forstår godt - i modsætning til aviserne - at De Radikale ikke er sure over deres nye muligheder for at få indflydelse på det kommende regeringsgrundlag. Derfor: Når det er V og K og DF, som har bitre kommentarer til "Fair Forandring", er det, fordi her kan de ikke bruge avisernes lederskribenter i deres spinkampagner, når S og SFs oplæg ikke skaber surhed andre steder end hos statsministeren. I ni år har regeringen og Dansk Folkeparti og avisernes lederskribenter fået lov til at slå kiler ind mellem S og SF og de Radikale. Med politikken "Fair Forandring" har Helle fået afsluttet dette maskepi-spil. Dette viser politisk statsmandskundskab. Det er ikke så ringe for os socialdemokrater, at vores leder viser disse overordnede lederegenskaber, det lover godt for at Danmarks borgere kan vise sammenhold og stå sammen om et sammenhængende Danmark. Dette er socialdemokratisk politik udvist fra sin bedste side.