Bortførelser

Hvem er til grin?

Hvem er til grin? Hvem er taber? Hvem er gidsler?

Når man som aktiv læserbrevs skribent og udenforstående blander sig i debatten om den afsluttede sygeplejerskekonflikt, så er det en rigtig god idé og meget vigtigt, at man har hold i sine postulater, og at de er baseret på faktuelle data – for at kunne fremstå som troværdig. Efter konflikten har der været rigtig mange bud på, hvad konflikten har kostet sygeplejerskerne og deres faglige organisation Dansk Sygeplejeråd. Alt fra en milliard + det løse til 700 millioner kroner har været i spil – samt at Dansk Sygeplejeråd nu er gældsat for lige så mange penge. Yderligere har der været mange bud på, hvad det kommer til at koste den enkelte sygeplejerske i konflikt kontingent – set ud fra, hvad sygeplejerskens reelle lønstigning bliver ved den nye overenskomst. Nogle er af den opfattelse, at sygeplejerskerne efterfølgende er helt til grin og har lidt et totalt nederlag og under konflikten mistede befolkningens opbakning samt tog patienterne som gidsler. Jeg vil hverken af- eller bekræfte, om ovenstående er rigtigt. Lad os vente, til de endelige beløb er gjort op og offentliggjort og ikke lade os farve af, hvad nogen tror, men holde fast i, hvad vi reelt ved. Jeg vil prøve at give et andet billede af ovenstående. Det er sjældent, at statsministeren tager fejl – men det gjorde han i forbindelse med – at sygeplejerskerne brød den magiske 12,8 pct. lønramme med 0,5 pct. – som han ellers havde sagt ikke kunne lade sig gøre. Sygeplejerskernes konflikt handlede ikke kun om lønkroner til den enkelte – men om langt større ting, som måske kan være svært for den enkelte ude forstående at få øje på. Sygeplejerskerne fik i den grad sat ligestilling og ligeløn på det danske landkort. Vi fik sat massiv fokus på nutidens og fremtidens danske offentlige sundheds – og sygehusvæsen kontra det private. Vi fik sået tvivl, om den danske aftalemodel mellem arbejdsgiver og arbejdstager virkelig har sin berettigelse i året 2008. Hvorfor ikke prøve at se sygeplejerskekonflikten i et andet lys, men blive i retorikken – ”Gidsler” – ”Til grin” – ”Tabere”? Kunne det tænkes, at det var det danske folketing, regeringen, regionerne og kommunerne og dermed de ansvarlige politikere, der tog den danske befolkning som ”gidsler” under konflikten? Kan det være, at det på sigt er den danske befolkning, som bliver ”til grin”, fordi deres lige muligheder for adgang til det danske sundheds og sygehusvæsen bliver ændret til ulige muligheder? Kan det være, at det på sigt bliver den danske befolkning, som bliver ”tabere” i det danske sundheds- og sygehusvæsen, fordi de mennesker, der skal behandle, passe og pleje dem, er forsvundet. De er søgt væk, enten til det private sundheds- og sygehusvæsen – eller også helt over i andre fag? Kan det være, at det på sigt bliver den danske befolkning, som bliver taget som ”gidsler”, bliver ”til grin” og bliver ”tabere” i forbindelse med deres sygdomme og lidelser – fordi den danske VK-regering ønsker at dele befolkningen op i dem med penge og dem med ingen – og dermed begrænser borgernes muligheder for behandling indenfor sundheds og sygehusvæsen? Jeg har stor tiltro til, at den brede danske befolkning godt kan se ovenstående som en anden vinkel af konflikten. Jeg har også stor tiltro til, at de Megafon-målinger, der blev foretaget under konflikten talte sandt. At den danske befolkning massivt stod bag sygeplejerskerne og deres kamp – ikke kun for løn, ligeløn, men også for de andre store perspektiver i kampen. Den brede danske befolkning ved godt, hvor det danske offentlige sundheds- og sygehusvæsen er på vej hen. De ved godt, at manglen på sygeplejersker stiger og stiger, og at vi har en meget vigtig værdi for samfundet og dermed for danskernes sundhed og sikkerhed. Til sidst – prøv at sammenligne – sygeplejefaget med et håndværkerfag. Der har vi mester, svend og lærling! Det samme gælder for sygeplejefaget. Mesteren går inden for en årrække på efterløn og pension. Svenden søger andre steder hen eller forlader sygeplejefaget. Lærlingen forlader sygeplejestudiet eller søger aldrig ind. Hvem er så tilbage? Og hvem vil du som borger behandles og plejes af? Så sygeplejerskernes er klar til den store kamp igen i 2011, hvor vi igen vil kæmpe for de store perspektiver. I mellemtiden forsætter vi kampen for bevarelsen af sygeplejefaget – det danske offentlige sundheds- og sygehus væsen samt opnåelsen af ligestilling og ligeløn i Danmark.