Naturkatastrofer

Hvem får hjælp?

Der skal som bekendt være valg i Danmark 8.2., men forinden skal der afholdes valg i Irak 30.1.

På He­de­bo­sko­len i Skagen var Hen­rik Jen­sen en af stem­me­tæl­ler­ne. ar­kiv­fo­to: bent ja­kob­sen

På He­de­bo­sko­len i Skagen var Hen­rik Jen­sen en af stem­me­tæl­ler­ne. ar­kiv­fo­to: bent ja­kob­sen

Selvom bølgerne går højt her i landet, og man overbyder hinanden, "slås" man kun på ord og tal. I Irak kan det være med livet som indsats, man er enten kandidat, tilforordnet eller valgobservatør. Hele optakten til valget har været meget blodig. Byen Fallujah var inden krigen én af Iraks smukkeste og mest veludviklede. Fallujah ligger i et af de mest urolige områder i landet. Amerikanerne besluttede derfor, at nedkæmpe modstanden inden valget således, at byen var rolig og sikker inden valghandlingen. Fik man så "knækket" modstanden? Ja, godt og vel. Der er ikke ét helt hus tilbage i byen. Hundreder af civile er slået ihjel. De af byens indbyggere, der er tilbage, bor i teltlejre udenfor byen. Mon disse mennesker tænker på valg? Næppe! Da den store flodbølgekatastrofe indtraf i Asien, var der store indsamlinger overalt i verden. Forståeligt nok. Hvis ikke lige det var, fordi mange af områderne er områder, som i vesten er kendte og populære som feriemål, og mange fra vores del af verden, var blandt de savnede og omkomne, tror jeg næppe, at interessen havde været slet så stor? Mon man havde interesseret sig for de fattige mennesker i disse områder? I Irak - og for den sags skyld, mange andre steder i verden - dør tusinder af sult, sygdom, fordrivelse og krig. Får disse mennesker hjælp? Disse steder er problemerne menneskeskabte. Jordskælvet og den deraf følgende flodbølge som ramte lande som for manges vedkommende er "vores" ferie områder, var en naturkatastrofe. USA og deres allierede - heriblandt Danmark -, dræber i Irak med den ene hånd, og hjælper flodbølge ofrene, med den anden! Hvor er retfærdigheden? Har indbyggerne i Afghanistan, Sudan, Irak osv. ikke også brug for hjælp?