Hvem har ansvar for ledighed?

Er du ikke ham Bjarne Laustsen? Hvorfor skriver du så meget i avisen?.

Jeg spurgte ham, om der var noget bestemt, han tænkte på, og det var der faktisk. Han kunne ikke forstå, at jeg igennem tiden havde skrevet så meget om arbejdsløshed, når man i dag inden for nogle områder mangler arbejdskraft. Jeg svarede ham, at det er en nødvendig debat, hvor alle har ret til at ytre sig, og nogle har måske endog pligt til at gøre det. Vi har set en kraftig forbrugsstyret fremgang for beskæftigelsen. Der er blevet efterspurgt flere danske produkter i udlandet, så eksporten boomer. Samtidig tager mange husejere lån til forbedringer, hvorfor en ledig håndværker er en sjældenhed. Alligevel står vi med mange arbejdsløse i Nordjylland. For vi står i dag med et paradoks, hvor der er mange, der taler om fuld beskæftigelse, for vi har langt ove 100.000 ledige i Danmark, hvoraf de ca. 15.000 er her i Nordjylland. Hertil skal lægges et antal kontanthjælpsmodtagere samt en stor gruppe fleksjobbere og førtidspensionister, som gerne vil have et job på særlige vilkår. Nu skal vi så ned og se på årsagen til, at der er mange ledige, samtidig med, at der er høj beskæftigelse. Hvem har så ansvaret? Er det os politikere, er det arbejdsgiverne, er det vores uddannelsesinstitutioner eller vores faglige organisationer eller måske et miks af alle aktørerne? Jeg tror, vi alle kan blive enige om, at det er tudetosset, at vi har folk, der går rundt og ikke har de rigtige kvalifikationer til de ledige job. Jeg vil pege på et øget behov for omskoling, efter- og voksenuddannelse samt en ekstra beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagerne. Det er netop punkter, som socialdemokraterne fik med i forsommerens velfærdsforlig. Voksen- og efteruddannelse er instrumenter, som målrettet og præcist kan bruges, når – populært sagt – de ledige bagere skal have job i byggeriet. I praksis vil det jo dreje sig om at tilføre de ledige flere kompetencer, således at de ikke er ”spærret inde” i ét erhverv, mens der er brug for ledige hænder i et andet. Herudover vil jeg påstå, at regeringen har haft alt for travlt med at bruge løntilskudsinstrumentet frem for uddannelse. Jeg vil påstå, at hvis de over 30.000 langtidsledige, vi har i dag, havde fået tilbudt en uddannelse for fem år siden, så havde vi idag stået med en række velkvalificerede folk, der kunne matche mange af de ledige stillinger. Mere voksen- og erhvervsuddannelse var ikke noget, regeringen fandt på af sig selv. Tværtimod har den indtil nu konsekvent skåret ned i bevillingerne. Det er den slags emner, man – som jeg nu har gjort her – kan præsentere i et debatindlæg, men som sjældent af sig selv bliver en nyhedshistorie. Som det fremgår af ovenstående, fik jeg en god snak med den gode herre på gaden i Hjørring. Som det måske også fremgår, blev vi ikke helt enige om skyldspørgsmålet og ansvaret, da herren næppe var socialdemokrat. Men vi blev enige om, at det var utroligt vigtigt at nogen satte fokus på de ubalancer, vi har i samfundet. Gamle folk på egnen siger, at når der er et opsving, kommer det senere til Nordjylland, og det klinger hurtigere af. Og med de store virksomhedslukninger er der behov for en massiv uddannelsesindsats også af de mere modne nordjyder, således at de også kan begå sig på morgendagens arbejdsmarked. { Bjarne Laustsen, Drosselvænget 2, Støvring, er folketingsmedlem (S).