Lokalpolitik

Hvem har ansvar for sygefravær?

Amtsrådsmedlem Jørgen Østergaard (V) mener at kende årsagen til, at sygefraværet blandt visse af amtets medarbejdergrupper er steget.

Årsagen er simpelthen, at nogle ansatte ikke gider stå op, når vækkeuret ringer. I stedet ringer de til arbejdspladsen og melder sig syge uden reelt at være det. Hvad stiller man op med sådan en melding? Man kan vælge at ryste på hovedet af den og lægge den i bunken med meningsløse udtalelser, som det ikke er værd at bruge tid på. Kan man det i dette tilfælde? Det kunne man, hvis det var en tilfældig bemærkning fremsat i en tilfældig sammenhæng. Det er det ikke. Udtalelserne om de ikke-syge ansatte, der "spiller" syge, er fremsat på et amtsrådsmøde af en amtspolitiker, der har et medansvar for de vilkår, der gælder på amtets arbejdspladser. Som lokale formænd for to fagforeninger, der har flere tusinde medlemmer med ansættelse på amtets arbejdspladser, er det rystende at være vidne til, at en politiker på denne måde forsøger at smyge ansvaret af sig. Hvis han satte sig ind i, hvad der ligger bag sygefraværet, ville han forhåbentlig kunne se sin egen del af ansvaret. Tallene viser f.eks. at * Antal sygedage i forbindelse med arbejdsulykker er steget kraftigt i faggrupper, der arbejder indenfor sundhed. Hvad fortæller det? Det fortæller først og fremmest, at sikkerheden på arbejdspladsen ikke er god nok. Sikkerhed er arbejdsgivernes ansvar…. de skal sørge for, at arbejdet kan udføres, uden at de ansatte bliver syge af det. * En meget stor (og for visse grupper stigende) del af sygefraværet skyldes langvarigt sygefravær. Det er ikke ansatte, der slår vækkeuret fra om morgenen – det er ansatte, der er syge i mange måneder, meget ofte med arbejdsbetingede lidelser som stress og udbrændthed. I de to fagforeninger, vi repræsenterer, har vi hver dag henvendelser fra medlemmer, der har svært ved at klare det daglige arbejdspres. Mange har i månedsvis gjort deres yderste for at møde på arbejde... tage en dag mere, selv om de mærker, at både kroppen og hovedet er anspændte af stress. Deres pligtfølelse har fået dem til at møde op, og de har presset sig selv så langt, at det alt for ofte ender med langvarig sygdom. Hvis ansvar er det? Det høje arbejdstempo, kravet om at løse flere opgaver med færre ressourcer, kravene om højere effektivitet …. det er vilkår, der først og fremmest er politisk besluttet. Det er vilkår, som vores medlemmer er underlagt – hver dag. Jørgen Østergaard og andre politikere må tage det ansvar, der hører dem til. Herunder ansvaret for at have skabt arbejdspladser, der gør medarbejderne syge. Det behøvede ikke at være sådan, men det kan kun ændres, hvis politikerne i amtsrådet virkelig vil det. Jytte Wester er amtskredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Sofiendalsvej 3, Aalborg SV, og Kristian Gaardsøe er afdelingsformand i FOA - Fag og Arbejde, Østerport 2, Aalborg.