Hvem har ansvaret?

OPDRAGELSE:Vore børn, det dyrebareste, vi har, er i kontakt med mange voksne, som alle præger med det, de nu hver især har med sig i rygsækken. Men er det godt nok til min guldklump? Hvis er ansvaret for børneopdragelsen - og for at den er okay? Ansvaret er forældrenes! Når vi snakker opdragelse, tror jeg, de fleste af os har en helt klar opfattelse af, hvordan vi gerne vil vore børn skal være. Vi vil gerne præge dem, vi vil gerne bestemme, hvem der skal have lov at have indflydelse på vore børn. Vi vil gerne skubbe lidt på i forhold til bestemte kammerater. Vi vil bestemme, hvor de skal tilbringe dagligdagen, og vil vil også gerne bestemme, hvilke fritidsinteresser der skal dyrkes - hvad vi anser for sunde interesser. Men hvad så med den kristne opdragelse/oplæring? Ups... Mange forældre lader (heldigvis) deres barn døbe. De giver deres barn denne gave, at det bliver døbt til at tilhøre Gud - bliver døbt til at høre til i Guds familie. Men når barnet så er døbt, hvad så med opdragelsen/oplæringen i den kristne tro, som også hører til? Hvor er det nu, jeg skal skubbe på - eller sende hen? Kender du situationen? Jeg kender et godt sted: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS). Tænk, at der ud over hele landet findes over 500 steder, fordelt på legestuer, "klubber" eller søndagsskoler, hvor jeg kan sende mit barn hen, hvor det kan høre evangeliet om Jesus Kristus. Endelig et sted, hvor jeg som forælder ikke behøver stå alene med opdragelsen. Her er der nogen, som gerne vil bære med og hjælpe med. Her er der nogen, som også finder det rigtigt, at mit barn skal lære Gud at kende, som det jo er blevet døbt til at tilhøre. Kendte du muligheden?