Hvem har givet sig hvor i budgetforliget?

Peter Jensen

Peter Jensen

Af Peter Jensen formand for Socialdemokraterne i Jammerbugt Kommune, Skjødsholmsvej 74, Pandrup BUDGET: Venstre ved Otto Kjær Larsen beklager at V ¿var nødt til give sig¿ og gå med til skattestigning for at få et bredt forlig. Sådan en udtalelse fortjener en kommentar, synes jeg. Det er nu engang sådan, at ved et bredt forlig, må der nødvendigvis fires lidt på begge sider af bordet¿ Socialdemokraterne var ikke i tvivl om, at en lille skattestigning var nødvendig for at få solid økonomi, det vil sige en kombination af: en rimelig kassebeholdning, et rimeligt anlægsbudget med ikke mindst investeringer i nye byggegrunde, anlæg, skoler og børnehaver, samt til bedre service for borgerne. Vi gik til forhandlingerne med et klart mål: en forbedret økonomi på kerneområderne, dvs. forebyggelse, folkeskole og ældre. Sidste år medvirkede vi i et bredt forlig, hvor det vigtigste for os var at skabe et solidt økonomisk fundament i den nye Jammerbugt Kommune. I år er det så tid at få skatten justeret, så vi kan begynde at se fremad, medvirke til mere trivsel, lyst til at virke og være kreativ i det daglige arbejde for kommunens borgere. Vi har med dette forlig sendt vigtige signaler om vores visioner og vores holdninger til kvalitet og velfærd - først og fremmest på følgende områder: Forebyggelse for familier og børn, som har det svært ¿ pulje til pædagogisk udvikling ¿ særlig indsats i indskolingsfasen ¿ bedre økonomi til ungdomsklubber ¿ bedre rammer for specialundervisning ¿ udvidet ramme for biblioteksområdet ¿ øget ramme til ældreområdet - pulje til trivsels- og sundhedstiltag for personale/medarbejdere ¿ indsats til yderligere opkvalificering af ledere på alle niveauer. Og vi afsætter ekstra til Jammerbugt sundhedshus, til Folkeoplysningsområdet og til skolebuskørsel. Otto Kjær Larsen siger, at ¿Venstre sagtens kan gå ind for de ting som socialdemokraterne har fået med i budgettet¿ ¿ jeg synes det er godt at høre, at Venstre rykker sig¿ men hele denne diskussion understreger igen vores forskellige opfattelse af virkeligheden. Mens Venstre er mest interesseret i skattelettelser, bekymrer vi Socialdemokrater os faktisk om hvordan vi gør det bedst for borgerne i Jammerbugt Kommune, hvordan vi udvikler kommunen med gode positive investeringer, hvordan vi sikrer erhvervslivets muligheder, samspillet mellem borgere, arbejdspladser, turisme, landbrug osv. osv.. Vi tænker større end blot til kortsigtede gevinster i form af skattelettelser. Og så bekymringen for økonomien: Socialdemokratiet har hele vejen sagt, at Jammerbugt Kommune har rigtig gode argumenter for en skattestigning, da vi ¿mangler¿ de 34 mio. som vi måtte give i skattelettelser til vore borgere sidste år. Vi har den opfattelse, at langt de fleste af vore borgere forstår, at hvis man ønsker en god service på de kommunale tilbud, så kan det ikke finansieres sideløbende med skattelettelser ¿ det hænger ikke sammen. Alternativet til en skattestigning ville være yderligere beskæringer i service og det ønskede Socialdemokraterne ikke. Og så til Ib Nellemann, der skriver at det er en hård periode for Venstre som det bærende parti ¿ ja det er jo sådan at den der bærer kæden også må bære det største ansvar! Jeg vil slutte med at sige til socialdemokratiets kommunalbestyrelsesmedlemmer og bestyrelse: Godt gået!!