Hvem har lægeligt ansvar?

Atter engang har Sundhedsstyrelsen (SST) vendt tommelfingeren nedad i vurderingen af Nordjyllands Amts fødselstilbud på fødestuerne i Frederikshavn og Hobro.

Den almindelige danske Lægeforenings stedfortræder i Nordjylland, Nordjyllands Lægekredsforening, såvel som de relevante lægelige specialeselskaber, Dansk Pædiatrisk Selskab der varetager det ufødte barns interesse, og Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, der varetager den gravides interesser, har kritiseret amtets tilbud. Selv amtets eget specialeråd har nu anbefalet de politiske beslutningstagere at følge anbefalingerne fra SST, Danmarks øverste rådgivende instans på sundhedsområdet. Alligevel vælger beslutningstagerne at se bort fra rådgivningen og undlader at lukke fødestuerne. Der er ellers nok af kritikpunkter at følge op på: * Fødetilbuddet lever ikke op til SST’s mere end 15 år gamle minimunsstandard af 1990 vedr. lægeligt beredskab ved fødsler. * Afstanden til gynækologisk/obstetrisk specialafdeling er uacceptabel stor. * Amtets informationspjece til de gravide gør ikke eksplicit opmærksom på at der ikke er noget beredskab i livstruende situationer. * Endelig må der også stilles spørgsmålstegn ved, om antallet af fødsler på de to fødestuer er højt nok til at opretholde de nødvendige faglige kvalifikationer. Sideløbende med dette har amtet lige udsendt en pjece til sine ansatte om opførsel i trafikken. Her opfordres de ansatte blandt andet til at cykle med cykelhjelm og huske selen, når man kører bil. Begge meget fornuftige forslag der vel næppe kan give anledning til polemik. Man må dog undres over om dobbeltmoral, så er bedre end ingen moral: De politiske beslutningstagere forholder sig til at de fødende på fødestuerne i Frederikshavn og Hobro er nøje visiterede, således at det kun er forventet ”normale” fødsler, der kan visiteres hertil. Følgeligt er behovet for beredskab derfor ikke så stort må tankerækken vel være. Tilsvarende kunne man stille spørgsmålstegn ved om der nu også var behov for at cykle med cykelhjelm eller køre med sele – for den næste tur man skal ud på er vel en ”normal” tur. Cyklen har lige fået skiftet bremser og kæden strammet, vejene er tørre og vejret er fint og man har kørt ruten mange gange før uden at det er gået galt – hvorfor så køre med hjelm? Det er jo fint og trygt uden – og oplevelsen er måske også bedre for så strammer det ikke sådan om kæben og håret sidder også meget pænere når man kommer frem. I stedet er amtet nu i gang med at undersøge om det er farligere at føde på fødestuerne end på obstetriske specialafdelinger. Med bare basal kendskab til statistik burde man være klar over at fødselsmængden på fødestuerne (heldigvis) er så lille at risikoen for at begå en type 2-fejl (dvs.: overse en reel statistisk forskel) er overhængende. En sådan undersøgelse vil altså bare være rent pro forma og legitimere politikernes beslutning om at holde fødestuerne kørende. En relevant oplysning, der tidligere er blevet efterspurgt, er: hvor mange kejsersnit har der fundet sted på de to fødestuer – når der tilfældigvis i dagtid har været en gynækolog til rådighed? Disse kejsersnit ville ikke have været mulige udenfor tidsrummet 08-15 og kunne således være endt i potentielt livstruende situationer for moder og/eller barn. Et relevant spørgsmål, der også melder sig i denne forbindelse, er: Hvem står nu med det moralske såvel som det juridiske ansvar når det går galt? Alle lægelige instanser har frarådet politikerne at opretholde fødetilbuddet. Kære Amtsråd: Har I nu det fulde lægelige ansvar, når et barn får varige men eller dør?