Hvem har sovet i timen?

Lokalpolitik 1. december 2004 05:00

DRONNINGLUND: Da Dronninglund kommune for et par år siden ansatte ny økonomidirektør, var vi nogen, der undrede os over valget. Ikke fordi den nu afgåede økonomidirektør ikke var dygtig nok, men fordi han som type var noget af en sprællemand. De der kender den øvrige direktion i Dronninglund vil vide at dem er der sandt for dyden ikke meget spræl i, så hvordan kunne de fungere sammen? Omvendt så må den der rådgav politikerne om valget have haft en ide om, at det var det helt rigtige og endelig er der jo et års prøvetid til at prøve samarbejdet af i. Økonomidirektøren blev ansat på en 6 års åremålskontrakt til den pæne løn af 900.000 kr. om året. Da prøveåret udløb blev økonomidirektøren fastansat i resten af åremålskontrakten. Derfor var forbavselsen stor, da nyheden kom om at økonomidirektøren efter 2 års forløb blev fyret, endda med 1,8 mio skattekroner i lommen. Borgmesteren udtaler frejdigt til avisen, at det betyder ikke noget, for lønnen er jo på budgettet. Ordførende kommunaldirektør tager slet ikke ordet i sagen. NORDJYSKE kan endvidere tilføje, at økonomidirektørens ophør var efter eget ønske. Den sparsomt belyste sag kalder på nogle spørgsmål: Hvorfor kunne den ordførende direktør (læs Ove Thomsen) ikke vurdere økonomidirektørens indsats/kemi indenfor prøvetidens udløb, så skatteyderne slap for at smide 1,8 mio kr. ud af vinduet. OT har dog siddet 51 år på et kommunekontor. Er det korrekt, at økonomidirektøren selv ønskede at ophøre? I bekræftende fald, hvorfor betales der så 2 års løn? Er det en ny praksis så også arbejdsmænd og hjemmehjælpere får 2 års løn, når de ønsker at stoppe? Det er en bommert som umiddelbart hviler på borgmesteren og ordførende direktør. I den slags sager præsenteres det øvrige byrådsmedlemmer som regel for en fuldbyrdet kendsgerning. Det væsentlige i sagen er, hvem der anbefalede fastansættelse efter prøvetiden? Dette eksempel samt eksemplerne fra vor nabokommune mod syd er en understregning af, at de nuværende kommuner er for små til at have de rette folk på de rette pladser i et mere og mere kompliceret samfund.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...