Redningsvæsen

Hvem har sovet?

Allan Busk, regionsrådskandidat (S) har igen haft fat i pennen og beskylder sine partifæller i Regionsrådet for at have sovet i timen.

Jeg går ud fra, at det er den vedtagne ambulanceplan Allan Busk henviser til. Beskyldningen er ikke fair overfor Regionsrådets medlemmer fra S. Jeg opdagede ikke, at nogen i Regionsrådet sad og sov, da vi i oktober 2008 valgte udbudsmodellen og senere i maj 2009 ambulanceplanen. En model, hvor det er helt op til ambulanceoperatøren (Falck) at beslutte, hvor mange ambulancer, der skal indsættes og hvor de skal placeres. Som følge heraf kan Regionen ikke disponere over Falcks placering af ambulancerne. Falck skal blot sikre, at det aftalte serviceniveau holdes. Dette vil der blive holdt ekstra øje med, da der skal foreligge opgørelser om overholdelse af den gennemsnitlige responstid på 9,2 min hvert kvartal i modsætning til nu, hvor der udarbejdes opgørelser en gang årligt. Herudover besluttede Regionsrådet på mødet 22.9. - og så set i lyset af den bekymring, der har været i nogle lokalområder - at der et halvt år efter planens ikrafttræden, altså allerede til oktober 2010, bliver lavet en opgørelse over de faktiske responstider og første bil på stedet. Denne opgørelse skal forelægges Regionsrådet til behandling. Så Allan Busk, i stedet for at skabe utryghed hos folk og din egen familie, så fortæl, at der fra Regionsrådets side vil blive holdt ekstra øje med, at ingen bliver glemt, når ambulanceplanen træder i kraft d. 1. april 2010.