Miljøpolitik

Hvem har sovet?

Åbent brev til miljøministeren: Kommentar til "Karen Ellemann roser landbruget" (indlæg i Landbrugsavisen 14.12.).

Nu er det pludselig EU, der er den store skurk i den vandplanlovgivning, der er ved at blive trukket ned over hovedet på Dansk Landbrug. Miljøministeren har nu indset alvoren i det lovforslag, Miljøministeriet har sendt i høring frem til 1. april, og derfor opfordrer hun til, at landbruget og den nuværende regering står sammen om at få EU's krav til at "glide lettere ned". Alternativt vil en evt. ny regering bestående af rød stue ifølge miljøministeren lukke landbruget ned. Udtalelserne er hentet fra et møde i Sønderjysk Landboforening. Tak for de rosende ord for landbrugets indsats som naturforvaltere og for at være en vigtig del af erhvervslivet i Danmark. Vi er ikke vant til at få ros i det hele taget, så det luner alt andet lige, og i landbruget har vi som miljøministeren et ønske om at efterlade et godt miljø til vore børn og børnebørn. Vi har også til dato haft en intention om at lave gode og sunde fødevarer, så vores efterkommere kan være uafhængige af andre lande, herunder også slyngelstater, der kunne finde på at udnytte en mangelsituation, så dertil er vi enige. Det er dog meget mærkeligt, at du, Karen Ellemann, og andre regeringsmedlemmer først nu vil til at inddrage landbruget i en lovgivning, der allerede er sendt i høring. Du/dine forgængere og jeres ministerium har haft alle muligheder for at bruge hele landbrugets vidensbank. I har haft muligheden for at spørge lokalt, men det har indtil dato ikke været jeres hensigt. Det lyder helt mærkeligt i mine ører, når du og dine på nuværende tidspunkt vil helt ned og beregne konsekvenser af det her makværk, der er sendt i høring, når I har haft alle muligheder for at lave noget konstruktivt fra starten. Nu er det så lige pludselig EU, der har hele skylden. Men det er nu engang sådan, at Miljøministeriets embedsværk har lavet disse for dem ambitiøse planer og sendt hele møget til godkendelse i EU som Danmarks bidrag til forbedring af vandmiljøet og opnåelse af en god økologisk tilstand. Flyt nu ikke fokus igen - vi ligger, som vi har redt! Der er simpelthen nogen, der enten har snorksovet, eller som ikke har forstået alvoren i de forslag, der er sendt til godkendelse i EU. Så der har miljøministeren fuldstændig ret - findes der ikke et alternativ til vandplanerne, så lukker erhvervet ned. Der er så i forbindelse med vedtagelsen af, mener jeg, en ren dansk foreteelse, nemlig Grøn Vækst-pakken og gødningsloven, taget forskud på nedlukning af landbrug omkring fjordområder. Her rammer den samlede lovgivning så hårdt, at almindelig landbrugsdrift bliver økonomisk umuliggjort. At det skulle være godt for miljøet, er der ikke nogen, der tror på i det nordjyske. Vækstdelen mangler vi at se, for med fornuftige rammevilkår og måske lidt ros er jeg sikker på, at landbruget kan levere varen og samtidig være med til at sikre de mange arbejdspladser, der har deres udspring i landbruget. Alternativet har ministeren selv beskrevet med de følgevirkninger, det vil få både for landbruget og for øvrige erhverv i Nordjylland.