Børnepasning

Hvem har svarene?

BØRNEPASNING:Jeg er bare en frustreret forælder der føler sig som taber i et spil om millioner! Som forældre ønsker man altid det bedste for ens børn og når der kommer argumenter om at skære ned på børnepasningensområdet i et samfund der bryster sig af at være et velfærdssamfund, begynder det at blive svært at forstå, for os forældre. Vores nuværende regering siger at vi skal have mere velfærd og jeg tror rent faktisk også at de mener det, men fremgangsmåden de benytter sig af i disse tider er efter min overbevisning ikke den rigtige. Jeg mener at vi skal privatiserer der hvor det vil gavne vores samfund og selvom der ikke er nogen politikker der har ytret mening om at børnepasningensområdet skal privatiseres, er denne tendens efterhånden gennemsyret i vores samfund. Hvis bare vi laver tilstrækkelige nedskæringer på udvalgte om råder, bliver kvaliteten efterhånden så dårlig, at den private sektor kan gøre den bedre og derfor søger vi alle der over, for at købe os til de ydelser der tidligere var en del af skatten. Som forældre i ny Thisted kommune, skulle vi først ligge ører til at vores skoler var for dyr i drift. Der blev brugt penge på at lave undersøgelser om hvor og hvordan kommunen kunne spare mest. Heldigvis for skolerne var der nogle forældre der var hurtigere ude og protestere end fx undertegnet er i denne sag. Dette resulterede i at skolerne i første omgang blev ¿fredet¿. Man kunne fristes til at tro at alle byrådspolitikkerne ligger i den tunge ende af aldersskalaen, efter som deres fokus endnu en gang er rettet mod de mindste borgere i vores samfund. Men hvor skulle kommunen så spare? Ældreplejen er udelukket, efter som det ville være det samme som at skyde sig selv i foden for byrådspolitikkerne ¿ dog er jeg i dette tilfælde enig med politikkerne, ældreplejen kan heller ikke bære yderligere nedskæringer. Så kom udspillet om at flytte de store børn fra børnehaverne over i skolernes fritidsordning (SFO), 4 måneder tidligere end de hidtil har været vant til. Og ligeledes at flytte de store børn fra dagplejen til børnehaverne. Egentlig syntes jeg at dette forslag lyder fornuftigt, da det kan være med til at bringe nogle omkostninger ned på et område som er en stor post i budgettet. Måske kunne det være med til at børnene kunne få en blidere overgang til skolelivet, idet de nu havde 4 månederne mere at gøre godt med. Men kald mig naiv da jeg troede det var måden der skulle spareres på! Men så kom bomben ¿ en yderlig besparelse på 1,3 % på børnepasningsområdet! Hvor kom den lige fra? Nu ville man flytte børnene tidligere i SFO, som ved første øjekast kan virke vældig fornuftigt. Jeg mangler bare en plan for hvordan man vil skaffe kvalificeret arbejdskraft og lokaler til denne 4 måneders periode? Hvad der skal ske med de børn som endnu ikke er klar til at blive flyttet? Risikerer vi ikke at få børn, der lige har fået vide af deres far og mor, ¿ Guldklump, du skal til og i skole¿, og 2 måneder senere vurderes ¿guldklumpen¿ ikke til egent til skolen og derfor skal sendes tilbage til børnehaven? Men der ikke længere plads fordi børnehaven er fyldt med børn fra dagplejen! Hvad skal der så ske? Endnu en ting som jeg syntes at jeg mangler svar på i hele dette lille cirkus af flytten børn. Hvordan kan det hænge sammen at skære ned i børnehavernes normering, når man lige har bestemt at de skal have tilført flere af de små ¿ altså dem der kræver mest tid fra pædagogernes side? For mig virker det til at hele denne besparelsesplan er lavet på et stykke papir, hvor der kun er kigget på tal. Er overhovedet ikke tænkt over, hvordan dette skal føres ud i livet og med hvilke konsekvenser. Vi er i dag en kommune der bruger 18,4 % mindre penge på børnepasningsområdet end landsgennemsnit, og 4,2 % mindre end 10 af de kommuner der ligner os mest. Hvordan kan det være? Jeg ved godt at vi er blevet ¿snydt¿ ca. 60 mill. kr. i forbindelse med kommunesammenlægningen, og nogle af de penge skulle være brugt på børnepasningsområdet. Men er det er også Kommunernes Landsforenings skyld! De har ikke tildelt os de penge vi havde brug for. Eller skyldes det bare at vores egne politikker ikke var gode nok til at forhandle vores sag? Det er da nemt og bekvemt, at give Kommunernes Landsforening skylden for vores egen ulykke. Dét er lidt imponerende at det skal være en regions politikker fra Aalborg der skal tale vores sag. Her til slut vil jeg gerne lige runde anvendelse af blokader i denne sag. Jeg mener at bloker af børnehaver ol., er en meget drastisk handling som kun bør nyttes når alt andet er forsøgt. eg må også tilstå at jeg har den største respekt for de forældre, der allerede har været ude for at blokere. Nu håber jeg bare at I er vilje stærke og fastholdende nok, til at fortsætte indtil politikkerne er kommet med tilfredsstillende svar og handlingsplaner. Hvis disse svar ikke snart kommer, vil jeg være at finde blandt de blokerende forældre, idet mit barns velbefindende er det vigtigste for mig. Inden jeg slutter af vil jeg gerne sende min dybeste frustration til vores politikker i Thisted kommune og jeg håber på at der er en der vil give mig de svar som jeg efterspørger.